Familiegjenforening

Hurra for 24-årsregel, sier sosialdemokrat

En ny statusrapport fra Danmark avdekker at København tynges av færre integreringsproblemer. Det skyldes den omstridte 24-årsregelen for familiegjenforening gjennom ekteskap, sier sosialdemokrat, som frykter for hva som kan skje hvis den forsvinner. Han mener motstandere av regelen skylder å forklare hva som kan erstatte den.

Integreringen går frem skritt for skritt i København, og det bør vi takke den kontroversielle 24-årsregelen for. Slik lyder budskapet fra Jan Andreasen (S), Socialdemokraternes utdanningsordfører på Københavns Rådhus og nestformann for Arbeids- og integreringsutvalget, melder Berlingske.dk.

– Det massive pres på København aftager på grund af 24-års-reglen. Hvis vi åbner portene igen uden nogen form for regulering, kan vi som kommune ikke klare integrationen, sier Andreasen, som fortsetter:

– Et farvel til 24-års-reglen vil være en bombe under integrationen, fordi antallet af indvandrere faktisk betyder noget. Vores velfærdssystem kan ikke løfte flere socialt belastede elever på skolerne og flere ufaglærte på arbejdsmarkedet.

24-årsregelen, som ble innført i 2002, er blitt angrepet fra ulikt hold, ikke minst av politiske partier på ytterste venstreside, velmenende forskere og fra EF-domstolen ved sin oppsiktsvekkende dom. Samtidig er det stadig flere i Danmark som erkjenner at de støtter regelen, både politikere fra ulike partier og aktører som arbeider for bedre integrering, samtidig som politikere fra andre land i Europa drar på studiebesøk til Danmark for å lære mer om praktiseringen av regelen og dens konsekvenser.

I Norge forsøkte Regjeringen ved Ap å innføre 24-årsregelen i den nye utlendingsloven, men det ble effektivt torpedert av særlig SV.

Den nye kommunale rapporten viser at København klarer seg bedre på en rekke integreringsparametere. For eksempel er flere innvandrere i jobb, færre dømmes for lovovertredelser og antall gettoer er redusert fra fem til fire.

De positive resultater kan vi tilskrive 24-årsregelen, og derfor skal både Regjeringen og Socialdemokraterne komme på barrikaden og forsvare reglen, lyder det fra Andreasen, som selv bor på Ydre Nørrebro i København.

Samtidig retter han en skarp kritikk av motstanderne av regelen:

– De kører simpelthen på frihjul. De radikale, Morten Østergaard og Thøger Seidenfaden skylder et svar på, hvordan vi skal løse integrationsproblemerne, hvis vi åbner sluserne igen.

Kommunens nye statusrapport «Integration – et fælles ansvar» debatteres i Københavns Borgerrepræsentation i kveld.