Innvandring

Disse sjølgode påtatte antirasister

Informasjonsleder i Antirasistisk Senter Henrik Lunde fornekter seg ikke. Han etterlyser dokumentasjon på Unge Høyres leder Henrik Asheims påstand om at innvandringsliberale krefter dysser ned og fornekter utfordringer i et flerkulturelt samfunn, for deretter å hevde at Antirasistisk Senter har snakket om bl.a. omskjæring, tvangsekteskap og seksuell frihet mange år før dette ble det han kaller sensasjonspregede tema i den offentlige debatten. Slå den dere! Kanskje hr. Lunde skulle grave frem noe dokumentasjon selv?

Rita Karlsen, HRS

Sjølgodheta hos såkalte antirasister synes endeløs. Det samme gjør etterpåklokskapen hos diverse organisasjoner hvis det lukter penger et sted der fremme.

I dag har jeg latt meg forundre over informasjonsleder i Antirasistisk Senter, Henrik Lunde, sitt selvforherligende innlegg i Dagbladet. Han tar til motmæle mot Unge Høyres leder Henrik Asheim, som hevder at innvandringsliberale krefter skyr debatten om problematiske sider ved innvandringen, og at en eventuell slik debatt oppfattes som rasisme.

Unge Høyres leder Henrik Asheim til orde for en konstruktiv innvandringsdebatt i kjølvannet av Kristin Clemets utspill om fri innvandring. Dessverre går han seg vill i gamle myter og konstruerer en tese om at ansvaret for manglende åpenhet og konstruktivitet i innvandringsdebatten ligger hos innvandringsliberale krefter. Asheim er med rette bekymret for innvandringsfiendtlige partiers vekst, men det blir direkte feil når han sier: «Mange tilhengere av innvandring har til og med gått til det skritt å kalle enhver form for kritisk debatt for rasisme eller i beste fall tegn på uvitenhet.»

Videre påstår Asheim at innvandringsliberale krefter dysser ned og fornekter utfordringer i et flerkulturelt samfunn. Dette er alvorlige beskyldninger som jeg går ut i fra han kan dokumentere. Hvem er dette? Hvem har «blankt fornektet» samfunnets utfordringer? Hvem har kalt «enhver form for kritisk debatt for rasisme»? Jeg tviler på at rekken med eksempler er lang.

Det hadde faktisk vært langt mer interessant om Lunde kunne vise til hvilke kritiske debatter som ikke har endt opp med beskyldninger om fremmedfiendtlighet eller rasisme. For Asheim har helt rett i at Norge mangler en slik konstruktiv debatt, i motsetning til Danmark. Men Danmark er jo som kjent et ”rasistisk land”.

At angrep er det beste forsvar, beviser også Lunde:

Antirasistisk Senter har lagt premisser for og deltatt i den norske innvandringsdebatten i 30 år og jeg selv har deltatt aktivt i to tiår, og har ennå til gode å møte Asheims innvandringsliberale som fornekter alle problemer og kaller alt for rasisme. Vi ber om forståelse for innvandrernes situasjon i Norge. Men vi snakker om og er godt kjent med både positive og negative følger av vår flerkulturelle virkelighet. Senteret har snakket om bl.a. omskjæring, tvangsekteskap og seksuell frihet mange år før dette ble sensasjonspregede tema i den offentlige debatten. Men vi er også vakthunder som sier i fra når vi ser rasisme i samfunnet.

Lunde sin aktivitet i 20 år kan umulig ha vært særlig imponerende, all den tid han ”ennå til gode å møte Asheims innvandringsliberale som fornekter alle problemer og kaller alt for rasisme.” Ett søk i google på ”rasisme i Norge” gir 798 000 treff. Ett søk på ”innvandringsproblemer”, som jeg erkjenner ikke er et spesielt godt ord, gir 237 treff – mange fra nettavisdebatter, og mange med kobling til FrP. Ett søk på ”tvangsekteskap” gir 115 000 treff, mens et søk på ”tvangsekteskap og antirasistisk senter” gir 827 treff, der mye er kontaktinformasjon. Søkeordet ”seksuell frihet” og senteret gir 1 koblingstreff, ikke uventet dagens Dagbladet.

Likevel tillater Lunde seg å hevde at ”Senteret har snakket om bl.a. omskjæring, tvangsekteskap og seksuell frihet mange år før dette ble sensasjonspregede tema i den offentlige debatten.”

Jeg har bare ett ønske: Bevis det.