Innvandring

MR-kommissæren levnes ingen ære

MR-kommissæren Thomas Hammarberg får på pukkelen av danske avisledere etter at han kom med det som oppfattes som usaklig kritikk av Danmarks utlendingslov. Lederen i Jyllands-Posten slår tilbake blant annet med å henvise til situasjonen i Hammarbergs hjemland Sverige.

Rita Karlsen, HRS

Som HRS viste til i går, har den nye MR-kommissæren Thomas Hammarberg tatt opp arven etter forhenværende kommissær Alvaro Gil-Robles.

I dag slår JP’s leder fast at Hammarberg svarer på Danmarks gjestfrihet ved å komme med påstander som ikke har rot i virkeligheten.

Når for eksempel Europarådets kommissær for menneskerettigheder, den svenske Thomas Hammarberg, påstår, at »fremmedhadet lever i Danmark«, og dokumenterer det med nogle ret tyndbenede betragtninger, møder vi ham med en større venlighed, end han egentlig fortjener.I onsdags gæstede han Danmark og havde blandt andet møde med repræsentanter for den danske regering. Uden at lade sig genere af sin tydeligvis manglende indsigt i danske forhold skældte han ud over vores flygtninge- og indvandrerpolitik. Fremmedhadet lever i Danmark, erklærede han, og nævnte som dokumentation for den påstand, at der har været øvet hærværk mod nogle muslimske gravsteder. Han kan ikke vide – hvor skulle han vide det fra – at der også har været øvet hærværk mod jødiske og kristne gravsteder. Den slags skal ikke nødvendigvis sættes i forbindelse med fremmedhad, men med ganske almindelig afstumpethed. Beklageligt, men ikke udtryk for kommissærens påståede fremmedhad.

MR-kommissæren synes tydeligvis ikke særlig interessert i det arbeidet han er satt til å gjøre – nemlig å fremme menneskerettigheter – men desto mer opptatt av den forslitte tankegangen om fremmedhat, spesielt koblet til religion (les islam), slik som Gil-Robles også var. Og begge lider de av at de ikke forstår den politikken de så bastant kritiserer:

Over for den danske regering gentog han den kritik, som hans forgænger, Alvaro Gil Robles, havde fremført: At Danmark burde afskaffe den såkaldte 24 års-regel – aldersgrænsen for, hvornår der må familiesammenføres ægtefæller fra udlandet.Han havde åbenbart ikke sat sig så meget ind i sagerne, at han havde læst den danske begrundelse for 24-års-reglen. Havde han gjort det, ville han have vidst, at den er en nødvendig forsvarsforanstaltning mod en massiv indvandring af familiesammenførte, unge, tvangsgifte, uuddannede og analfabeter fra fjerne lande til det store danske tagselvbord.Havde han læst på lektien, ville han have vidst, at disse familiesammenføringer udover en dansk forpligtelse til livsvarig passiv forsørgelse førte vold og elendighed med sig, herunder familiefædres medvirken til voldtægt af deres døtre, og hvis de gjorde modstand, overlagt mord under betegnelsen æresdrab.Den danske gæstfrihed rækker ikke til accept af sådanne tilstande.

JP’s leder fremhever også det ironiske med Hammarsberg bakgrunn, nemlig at han kommer fra Sverige, som ifølge lederkommentaren ikke har altfor mye å være stolt av hva gjelder innvandrings- og integreringsproblematikk. Der slites de fortsatt mellom berøringsangst og feilslått humanitetstankegang:

At han netop kommer fra Sverige, rummer en grum ironi. I hans hjemland har stort set samtlige medier og politikere i ynkelig berøringsangst og politisk korrekthed afstået fra af tage den nødvendige diskussion om de problemer, som indvandringen fra især muslimske lande fører med sig.Man har ynkeligt undladt at kalde voldtægtselementet i tvangsægteskaberne ved rette navn. Man har ynkeligt afstået fra at give befolkningen de rette, detaljerede oplysninger om forbryderes etnicitet og herkomst. Det har vi her i landet lidt efter lidt taget os sammen til, efter at konsekvenserne af den katastrofale udlændingelov fra 1982 er blevet påtrængende tydelige.

HRS har tidligere kommentert konsekvensene av den danske utlendingsloven fra 1982, hvor ett av våre poenger er at Norges nye utlendingslov som skal tre i kraft 01.01.2010 kan få de samme konsekvenser som den danske loven fra 1982. Vi ligger nok ”bare” noen tiår etter Danmark, fortsatt låst i rasisme og fremmedhat-tankegangen, men vi kan jo forvente at vi får skryt av MR-kommissæren. Hvilket neppe er et spesielt godt tegn, for som JPs leder avslutter:

Over for Morgenavisen JyllandsPosten påstod kommissæren, at en stram indvandrerpolitik fører til racisme og fremmedhad. Manden har åbenbart ikke forstået, at netop en uhæmmet tilgang af udlændinge, hvis væsentligste forbindelse med Danmark er kontakten med de offentlige pengekasser, kan skabe en vis modvilje.I det hele taget tyder meget på, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har ret i, at kommissæren er dårligt informeret om Danmark og danske forhold.Lad os i pagt med vores vennesæle sindelag stilfærdigt opfordre ham til at læse på lektien, inden han igen kommer for at skælde ud og vise til rette.