Kjønnslemlestelse

Likeverdig helsetjeneste til spott og spe

Flertallet i Norge har det bra. Men fortsatt er helsa urettferdig fordelt. Det er en felles utfordring. Hvem tror du sier dette? Jo, det er helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad (Ap), som slår fast at ”hendelsen i Sofienbergparken i Oslo i fjor sommer ble en vekker for hele befolkningen.” Og da sikter hun ikke til guttegjengen med somaliske opprinnelse som antastet norske kvinner. Hun fant det heller ikke betimelig å si noe om at norske jenter kjønnslemlestes.

Rita Karlsen, HRS

Statsråd Sylvia Brustad (Ap) innledet i går på en konferanse om likeverdige spesialisthelsetjenester til hele befolkningen. Men selv om statsråden omtaler ”hele befolkningen”, så vet vi at det er noen hun ikke makter å ivareta, hun gjør rett og slett så godt hun kan med å ikke omtale alle.

Da nytter det ikke at Brustad gjentar gang på gang at flertallet i Norge har det bra. Vi vet at flertallet i Norge har det bra, i alle fall enn så lenge, derfor er det ikke flertallet som er det viktigste. Det viktigste er de som ikke har det bra. Derfor sier hun da også at ”Men fortsatt er helsa urettferdig fordelt.” Denne urettferdige fordelingen består blant annet av at ikke alle får det samme helsetilbudet i dette landet.

Brustad vet at norske jenter kjønnslemlestes, men hun vil ikke at dem eller andre jenter skal få et helsetilbud på linje med gutters. For mens gutters underliv undersøkes på helsestasjonene, samt nyinnflyttede innvandrergutters, så skal ikke jenters underliv undersøkes. Men dette sier ikke Brustad et ord om, noe som burde være regelrett pinlig for en statsråd som bærer tittelen helse- og omsorgsminister.

– Vi vet at det er en klar sammenheng mellom sosiale forskjeller og helseproblemer, og det er en felles utfordring for oss alle som beslutter, planlegger og arbeider i helsetjenesten, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad, og fortsetter:

– Regjeringen tar de sosiale ulikhetene i helse på stort alvor, blant annet gjennom stortingsmeldinga om utjevning av sosial ulikhet i helse som vi la fram i fjor. Men vi trenger innsats på mange områder samtidig: Barnehage til alle, bolig for alle, skole og utdanning for alle, i arbeidslivet – og vi må sørge for likeverdige helsetjenester.

Videre slår helse- og omsorgsministeren fast at hendelsen i Sofienbergparken i Oslo i fjor sommer ble en vekker for hele befolkningen.

– Saken skapte berettiget debatt på flere områder, blant annet om rasisme og diskriminering. Og spørsmål ble reist om hvordan helsetjenesten forholder seg til rusmiddelavhengige og mennesker med alvorlig psykisk sjukdom eller funksjonshemming, sier helse- og omsorgsministeren ifølge departementets hjemmeside.

”Hendelsen i Sofienbergparken”, der en ghaneser slo ned en somalier og ambulansepersonell ikke tok med den skadde, er blitt et begrep synonymt med rasisme og diskriminering, noe som synes å passe statsråden fortreffelig. Da kan hun se bort fra den statlige rasismen hun selv er utøver for. Hun tør ikke stoppe praksisen med lemlesting av jenter, antakelig av angst for at hun skal bli beskyldt for stigmatisering, samtidig som hun ikke ser at nettopp hennes berøringsangst er å bidra til forskjellsbehandling.

Hadde Brustad ønsket å sette fokus på kjønnslemlestelse kunne hun vel så gjerne henvist til ”det historiske fengslingsmøtet”, der det i Norges historie for første gang er brakt en kjønnslemlestelsessak inn for retten, der et ektepar med opprinnelse fra Gambia er siktet for å ha lemlestet fem av sine seks døtre. Fire av døtrene er dumpet i Gambia. Men helse- og omsorgsministeren tier om dette, og skal mane den norske befolkningen til å tro at vi jobber iherdig for å få ”En helsetjeneste for alle!”

(PS: HRS var invitert til konferansen. Men vi orket bare ikke gå og høre på hykleriet.)