Kjønnslemlestelse

Ektepar varetektsfengslet for kjønnslemlestelse – i Danmark

Bare dager etter at Norge har skapt rettshistorie, gjør Danmark akkurat det samme. Et ektepar er varetektsfengslet for å ha fått kjønnslemlestet deres døtre. Nå synes det som om Europa begynner å våkne.

Rita Karlsen, HRS
Ikke før har Norge skapt rettshistorie, før Danmark følger etter. I dag ble et foreldrepar, som er danske statsborgere, men som har opprinnelse fra Sudan, varetektsfengslet hver i åtte dager for å ha medvirket til at to av deres døtre er blitt kjønnslemlestet i Sudan. Det er første gang, som i Norge, at en kjønnslemlestelsessak bringes for retten.
Jentene er i dag 9 og 11 år, men politiet mistenker at lemlestingen kan ha skjedd for fem år siden, altså sommeren 2003 da familien var på besøk i Sudan. Hvilket er samme år som det er sannsynlig at de fem gambiske jentene i Norge ble kjønnslemlestet.
Faren (49) og moren (40) er i tillegg siktet for å ha forsøkt og få lemlestet deres tredje datter, som er 5 år gammel. Ifølge politiet skulle hun vært brakt til Sudan i løpet av neste måned, men politiets anholdelse har altså forhindret dette så langt.

Foreldrene nekter all skyld.