Æresdrap og æresrelatert vold

Redd Barna sensurerte forskningsrapport om æresvold

Redd Barna i Sverige sensurerte deler av sin egen rapport om æresrelatert vold. Forsker Pernilla Ouis fra Malmø sine konklusjoner og ordvalg ble ansett for å kunne stigmatisere og lede til et ”vi og de”.

Rita Karlsen, HRS

På oppdrag fra svenske Redd Barna har forsker Pernilla Ouis utarbeidet en rapport om æresrelatert vold, barneekteskap og seksuell utnytting av jenter i Palestina, Libanon og Jemen. Men resultatene falt ikke i smak hos Redd Barna. De strøk rett og slett alt som skulle forklare den såkalte ærestenkningen og æresvold, forteller Ouis til Sydsvenskan.se. Denne inngripen i rapporten fører til at den blir vanskelig å bruke, da forklaringene bærer mye av innholdet.
– Om man inte skriver om hederskulturen går det inte att förstå våldshandlingarna, de blir tagna ur sitt sammanhang, sier Ouis.
Ouis skriver for eksempel at både Palestina, Libanon og Jemen er patriarkalske samfunn. Selv det ble for mye for Redd Barna.
– Då måste vi ha fakta och statistik på att så är fallet. I så fall är alla samhällen patriarkala. Sverige är ett patriarkalt samhälle, sier Sanna Johnson på Redd Barnas kontor i Beirut, som legger til at hun er redd for at formuleringene skal ødelegge samarbeidet med lokale organisasjoner og lokalsamfunnet.

På bemerkning fra Sydsvenskan om at rapporten jo ikke handler om Sverige, men om de tre aktulle landene, gjentar derimot Johnson bare sitt standpunkt:

– Det är fel att säga att det gäller bara i Mellanöstern.

Har Pernilla Ouis gjort det?

– Hon skrev att det här var ett problem bara i Mellanöstern och bara bland muslimer.

Ouis blir regelrett opprørt over holdningen og påstandene til Redd Barna:

– Det är helt enkelt inte sant. Och jag hade inte i uppgift att jämföra olika kulturer. Ett patriarkalt samhälle är inget man bevisar med enkäter, utan man gör en kulturanalys. Om man tycker det är känsligt kan man inte komma långt när det handlar om jämställdhet och sexualitet.

Selv har Ouis helt siden i høst prøvd å få styret og etisk råd i Redd Barna til å komme med en redegjørelse på blant annet hvordan sensuren av hennes rapport går sammen med Redd Barnas verdigrunnlag. I svaret står det:

”Redd Barna skal kritisere det enkelte overgrep og ikke den aktuelle kulturen eller religionen.”