Vold og overgrep

Tiltalt for bestialsk barnedrap, rettssaken begynner å ligne en farse

Rettssaken mot en 44-årig iransk statsborger som blant annet er tiltalt for drap under særdeles skjerpende omstendigheter på sin 13-årige sønn, begynner å ligne en farse. Det sørger ikke minst advokat Abid Raja for, hvilket ikke er noen god utvikling for norsk rettsvesen.

Rita Karlsen, HRS44-åringen er tiltalt for fortsettelig drap på sin sønn (13) i Trondheim, i tillegg til en lang rekke voldshandlinger mot sin kone, mot den drepte sønnen, og deres øvrige to barn. Ekteskapet skal være såkalt arrangert, og den langt yngre kona var bare 14 år da hun ble giftet bort, og kort tid etter født hun sin første sønn. Voldshandlingene som ektemannen står tiltalt for, strekker seg over en periode på minst syv år. Familien er av iransk opprinnelse, og kom til Norge som flyktninger i 2000. Da drapet fant sted oppholdt moren og de to yngste barna seg på et krisesenter. Den eldste sønnen bodde på et frivillig botilbud til ungdom med vanskelige familieforhold. Den søndagen drapet fant sted var begge sønnene på besøk hos faren. Han bodde fremdeles i hjemmet deres på Byåsen i Trondheim. Den yngste sønnen lekte utenfor huset da faren ropte ham inn. Inne i leiligheten lå broren døende

Saken skulle etter planen starte i Trondheim tingrett 14. januar i år. Men bare dager i forveien fremsatte advokat Abid Raja krav om utsettelse i forhold til drapssaken. Begrunnelsen var påstått feiltolkning av tiltaltes utsagn i politiforklaring. Raja hevdet dette hadde betydning for vurderingen til de rettspsykiatriske sakkyndige. Trondheim tingrett avviste kravet, og Raja truet med å ta avgjørelsen til Frostating lagmannsrett. Også her skal kravet ha blitt avvist.

Da saken startet som planlagt 14.januar nektet tiltalte straffeskyld. Tiltalen lød på at sønnen ble drept med 14 knivstikk i halsen, brystet og ryggen 10. juni i fjor. Han ble videre tiltalt for 20 tilfeller av grov psykisk og fysisk mishandling av hele familien de siste syv årene. Konen skal blant annet ha blitt mishandlet mens hun var gravid med parets datter. Datteren ble født 2. november 2001, og før hun var en måned gammel skal faren ha løftet og ristet henne. Ved et annet tilfelle slo han henne i ryggen en eller flere ganger. De to sønnene ble ved en rekke anledninger slått og sparket og utsatt for trusler, blant annet drapstrusler.

Men aktoratet og tiltalte er på to forskjellige kloder. 44-åringen fremstiller seg selv i retten som et offer, også overfor sin egen kone. Han forteller at han har sittet tre år i fengsel i Iran for politisk arbeid, og han fremhever at han har kjempet for urettferdighet og diskriminering, og støttet kampen for kvinners rettigheter. Han hevder at konas påstander om hva han skal ha gjort, er usanne, og lagt i hennes munn via andre. Han hevder videre at både han og kona er godt integrert i Norge. Men at kona bodde på krisesenter, det gikk på ”æren” hans løs:
_Det var skammelig at min kone flyttet til et annet hus. Ære er veldig viktig i vår kultur. Uten ære blir livet meningsløst. Jeg levde i skam. Jeg kunne ikke gå ut med løftet hode, sier 44-åringen til VG Nett.
Han mener også at sønnen ”ofret seg for familiens ære” ved å la barnevernet ta hånd om han

Derimot vil ikke tiltalte forklare seg om drapsdagen, og det etter råd fra sine forsvarere Abid Raja og Anniken Thinn. Angivelig husker ikke tiltalte hva som skjedde.

De rettspsykiatrisk sakkyndige har erklært ham strafferettslige tilregnelig. De mener han lider av en paranoid personlighetsforstyrrelse og ingen straffefriende psykose. Men dette er (selvsagt) forsvarerne sterkt uenig i. De inntrer i de rettspsykiatriske sakkyndiges rolle og hevder at tiltalte er psykotiske – og må frifinnes. Eventuelt har han handlet i en tilstand av bevisstløshet – som må føre til nedsettelse av straffen.

_Jeg er sikker på at min klient har en posttraumatisk stresslidelse etter torturen. Den har utløst det de psykiatrisk sakkyndige sier er en paranoid personlighetsforstyrrelse, sier Raja til VG Nett i et forsøk på å leke hobbypsykiatiker.

Tiltalte finner det deretter berettiget å komme med en slags psykiatrisk egenerklæring , ved å erklære seg som ”gal”, og at han hører ”stemmer i hodet”, noe Raja sørger for å få protokollert i rettsboken. Nå er det ikke første gang i en norsk rettssak at tiltalte hevder seg ”styrt av andre via stemmer i hodet”, siste kjente sak var vel trippeldrapet på Kalbakken.

Etter denne egenerklæringen hevdet Raja at de ville forsøke å få en ny psykiatrisk sakkyndig til å foreta en juridisk observasjon av tiltalte. For de som allerede hadde avgitt en rettspsykiatrisk erklæring, der tolken kan ha tolket feil, ble hevdet å være inhabile. (Så mye for disses profesjonalitet). Retten er ikke enig, men motsetter ikke eventuelt engasjement av en psykiater til å foreta en ny undersøkelse.

Aftenposten mener at Rajas strategi er åpenbar: Å få retten til å trekke en annen konklusjon enn de to psykiatrisk sakkyndige som allerede er oppnevnt av retten. Deretter å anke en eventuell fellende dom på grunnlag av påstand om saksbehandlingsfeil.

I dag meldes det fra Trondheim tingrett at Raja skjelte ut aktor, statsadvokat Kaia Strandjord. Hun skal ha hatt et for stort smil om munnen da hun hentet seg kaffe på det rommet Raja sammen med en nedbrutt tiltalt.

_Jeg aksepterer ikke at du går inn i det rommet med et smil når du ser i hvilken fatning den tiltalte er, ropte en tydelig opprørt og streng Raja til aktor i alles påhør.

Strandjord forteller hun er sjokkert over Rajas oppførsel.- Det er i orden at han ba meg gå. Men at han tar tak i armene mine og dytter meg ut av siderommet er ikke akseptabelt, sier hun til Adressa.no.