Islam

Muslimer bør kureres?

Basim Ghozlan i Det Islamske Forbundet mener homofile bør kureres. Samtidig tar han – i Norge - avstand fra straff og trakassering av homofile, for her har vi et annet verdisett. Hvem ”vi”?

Rita Karlsen, HRS

Debatten om muslimer og homofile fortsetter, til tross for, så langt jeg vet, at det europeiske fatwarådet enda ikke har gitt beskjed om hva det offentlige synet skal være.

Basim Ghozlan driver nettstedet islam.no, hvor han bedriver selvpålagt informasjon og rådgivning til norske muslimer. I en artikkel på nettstedet går han til kraftig angrep på den homofile imamen Muhsin Hendricks, som like før jul holdt et foredrag i Norge. Hendricks mener homofil praksis er tillatt innen islam, noe Ghozlan mener er en oppfordring til synd.

– Homofil praksis er utvilsomt en synd. All seksuell omgang utenfor ekteskapet er en synd, sier Ghozlan til Dagbladet.

Og dette er ikke et innlegg for kjønnsnøytral ekteskapslov, hvis noen skulle forledes til å tro det. Ghozlan erkjenner at det finnes homofile muslimer. Det er et problem. For i Ghozlans muslimske verden er homofili avvik, og alle avvik er et problem. Og i medisinsk forstand er alle avvik sykdom. Ergo er alle homofile syke. Og finnes det behandling, så må de få det. Da slipper de å være en del av avviket og det vil gjøre livet deres lettere. Dessuten hevder han at hvis homofili blir mer akseptert, så vil flere gutter ”klassifisere” seg som homofile. Og de vil lide fordi de ikke blir akseptert. Sier informanten og rådgiveren Ghozlan. Men det sies intet om hvem som ikke vil akseptere dem.

Derimot tar han avstand fra straff og trakassering av homofile. I Norge.

– I hvert fall i Norge, her har vi et annet verdisett. Men jeg har forståelse for at de vil ha straff i land der de fleste ikke aksepterer homofili, sier han. (min utheving)

Høyres Afshan Rafiq, som er leder for Høyres forum for mangfold og inkludering, reagerer kraftig på Ghozlans konklusjoner.
– Jeg er selv muslim og har forståelse for Ghozlans tolkning av Koranen. Det jeg ikke har forståelse for er at han er så lite reflektert i erkjennelsen av de norske forholdene, sier Rafiq. (min utheving)

Ghozlan og Rafiq er med andre ord helt på linje, de sier jo faktisk det samme, bare at Rafiq på en mer sofistikert måte pakker inn budskapet. Et budskap som lyder noe slikt som: Homofili er synd og forbudt i henhold til islam, men gitt at vi (muslimer) per i dag ikke er i flertall i Norge, så er vi underlagt de norske forhold (norske lover og regler).

For hva mener Ghozlan med ”et annet verdisett”? Og hva mener Ghozlan med ”vi”? Er tolkningen: Norge har et ikke-muslimsk verdisett, og ikke-muslimer er i flertall.

La meg snu problematikken i islamofobisk retning:

Muslimer er underlagt sharia. Sharia avviker fra norske lover og regler. Alle avvik er et problem. Ergo er det en sykdom, hvilket tilsier at muslimer er syke, og bør kureres. Og hvis muslimer blir mer akseptert, så vil flere ”klassifisere” seg som muslimer. Og de vil lide fordi de ikke blir akseptert. Det må vi redde dem fra. En effektiv metode er straff og trakassering.