Islam

Dypere kløft mellom Vesten og muslimske land

Et flertall av innbyggerne i den muslimske og den vestlige verden mener forholdet dem imellom blir stadig verre, hevder en pessimistisk rapport fra Verdens økonomiske forum. På begge sider er argumentasjonen mangel på forståelse og respekt. Rapportens undertone synes å være at Vesten begår urett mot muslimer.

Rita Karlsen, HRS

NTB melder at undersøkelsen er foretatt av den private tenketanken World Economic Forum (WEF), som hvert år i slutten av januar samler internasjonale toppolitikere og bedriftsledere i Davos i Sveits. Deltakerlisten toppes av navn som den amerikanske utenriksministeren Condoleezza Rice, den britiske statsministeren Gordon Brown, den danske statsminister Andres Fogh Rasmussen, Microsoft-gründer Bill Gates og U2-vokalist Bono. Norske deltakere i år er blant andre finansminister Kristin Halvorsen (SV), investor Stein Erik Hagen og Opera software-gründer Jon S. von Tetzchner.

Her vil de få høre fra WEF-grunnlegger og leder Klaus Schwab at det er alarmerende lite optimisme hva gjelder dialog mellom muslimske land og Vesten. Meningsmålingen WEF har utført omfatter 21 land, halvparten muslimske og halvparten ikke-muslimske, med om lag 1.000 personer i hvert land. Det påpekes at rapporten er forfattet av forskere fra Georgetown University, Washington D.C., USA, og Schwab hevder at ut fra undersøkelsen fremkommer det at i nesten alle landene som ble undersøkt, mente et flertall at forholdet mellom vestlige og muslimske områder blir verre.

67 prosent av de spurte innbyggerne i muslimske land sier de respekterer Vesten, mens 67 prosent hevder at folk i Vesten ikke respekterer dem. I vestlige land svarte et flertall av de spurte at de ikke tror det finnes respekt på noen av sidene.

Det fremkommer videre at karikaturstriden av Muhammed som ble utløst i Danmark i 2005, har vært med på å forsterke mistroen mellom Vesten og muslimske land. Muslimene ser på tegningene som en angrep på islam, mens folk i Vesten reagerer på det de anser som muslimers angrep på ytringsfriheten. De islamistiske bombeattentatene i Madrid i mars 2004,som kostet nesten 200 mennesker livet, og mordet i Amsterdam i november 2004 på Theo Van Gogh utpekes som hendelser som har preget europeernes holdninger. Rapporten fra WEF hevder at danskene er blant de mest islamkritiske borgerne i verden. 79 prosent av de spurte danskene sier de anser større kontakt med den muslimske verden som en trussel. Mellom 65 og 67 prosent av innbyggerne i land som Sverige, Nederland, Italia og Spania sier de frykter mer kontakt med den muslimske verden.

Europeere er bekymret over økt innvandring og hvordan muslimsk innflytelse påvirker kulturen, ifølge WEFs undersøkelse. Innbyggerne i europeiske land er derfor mer skeptiske til en gjensidig påvirkning mellom kulturene enn for eksempel innbyggerne i USA og den muslimske verden er. – En større andel europeere mener mer kontakt mellom muslimer og den vestlige verden er en trussel fremfor en fordel, heter det i rapporten.

Den danske avisen Berlingske.dk synes ikke å stole helt på rapportens funn. De skriver blant annet at ”Et annet bemerkelsesverdig resultat i rapporten er at et massivt flertall i land som Iran og Egypt er overbeviste tilhengere av vestlige frihetsrettigheter som eksempelvis ytringsfrihet. Samt at det i en rekke muslimske land er beundring og respekt for de rettsamfunn som er etablert i USA og Europa. Til gjengjeld er det blant muslimiske befolkninger rundt om i verden meget liten tiltro til at regjeringer i Vesten for alvor hjelper dem til å få de samme rettigheter.”

Det heter videre at blant de muslimske deltakerne i eksekutivkomitéen i WEFs arbeidsgruppe om ‘Vesten og Islam’ er den saudiske prins, Hussam bin Saud bin Abdulaziz al Saud. Han advarer folk i Vesten mot å tro at man kan få såkalte ”moderate stemmer” i den muslimske verden til å ta avstand fra ”ekstremister”:

_Hvis ”moderate” stemmer skal være en drivende kraft i dialogen, må de anerkjenne den sorg og de urettferdigheter som finnes blant muslimer. Man blir nødt til å forstå at hvis alle de ”moderate” stemmer i den muslimske verden skulle fordømme de ”ekstremistiske” stemmer, så vil det – i den aktuelle sterkt anstrengte situasjonen – bli sett på som et uttrykk for manglende anerkjennelse av de urettferdigheter som blir begått mot muslimer, skriver prinsen i rapporten.

Rapporten fra WEF kan leses her (i pdf)