Forskjellsbehandling og diskriminering

Religionsfrihet i fengsel

Muslimer i fengsel får ikke gjennom sitt krav om halalkjøtt. Ledelsen sier det blir for dyrt. Forurettede muslimske fanger har klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Andre fanger konverterer til islam i sympati med muslimene.

Rita Karlsen, HRS

Innsatte i fengsler gjør krav på å få utøve sin religion i full frihet – noe jeg mener er et paradoks i seg selv. Det er heller ikke første gangen media bringer ”nyheter” om at muslimske fanger opplever seg krenket fordi de ikke gis anledning til å følge (noen av) islams regler, som for eksempel å bli tilbudt mat som er tillatt (halal) for dem. NRK.no forteller i dag om muslimske fanger i Ringerrike fengsel som har klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet fordi de mener ”fengselsledelsen prøver å vanskeliggjøre deres mulighet til å utøve sin religion.” Fengselet avslo å tilby fangene halalkjøtt under ramadan fordi tidligere erfaringer sa at det ble for kostbart. Medfanger konverterer nå til islam i sympati for de muslimske fangene, noe muslimene selv uttrykker glede over, samtidig som de heller hadde håpet at det var islams budskap som fikk dem til å konvertere.

Men hvor godt kjenner egentlig disse muslimene til islams budskap? Ifølge koranen, som i klare ordlag foreskriver hva som er tillatt og hva som er forbudt hva gjelder mat, står det også at om noen tvinges av sult til å overtre et spiseforbud, så vil Gud tilgi. I en slik kontekst hjelper det lite at de muslimske fangene argumenterer med at de har fått i seg så lite næring at de har besvimt.

Samtidig undrer jeg meg over hva det er som får journalister til å bringe denne form for ”nyheter” uten at muslimske fanger konfronteres med i hvilken grad de selv har forbrutt seg mot islam – jamfør at de sitter fengslet for lovbrudd. Jeg undrer meg også over hva det er som gjør at muslimer mener å kunne hevde sin rett til fri religionsutøvelse, gitt at de nettopp er frihetsberøvet som straff.

Faktisk er jeg spent på hva Likestillings- og diskrimineringsombudet vil svare de muslimske fangene.