Kjønnslemlestelse

Ny forskning avdekker stor fare for kjønnslemlestelse

Ny forskning i England anslår at mer enn 21.000 jenter under 15 år er i alvorlig fare for å bli kjønnslemlestet, og at nærmere 11.000 jenter over åtte år med stor sannsynlighet er blitt lemlestet. Barna blir i hovedsak tatt utenlands for lemlestingen. Disse funnene står i sterk kontrast til antropolog Aud Talles forskning, som hevder at kjønnslemleste i eksil knapt foregår og at praksisen er på retur.

Rita Karlsen, HRSStudien er utført av the Foundation for Women’s Health, Research and Development (FORWARD) i samarbeid med forskere fra City University og the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Undersøkelsen er finansiert av Helsedepartementet, melder Guardian.

Studien anslår at mer enn 21.000 jenter i England og Wales står i alvorlig fare for å bli lemlestet, og at nærmere 11.000 jenter under åtte år med stor sannsynlighet allerede er blitt lemlestet. Den avdekker også at andelen fødte barn i risikosonen for kjønnslemlestelse steg fra om lag 6.000 i 2001 til 9.000 i 2004.

Barna blir i hovedsak tatt til utlandet for å få gjennomført lemlestingen, men det hevdes også at omskjærere praktiserer i England.

Rundt 66.000 kvinner og jenter i England og Wales anslås å være kjønnslemlestet ved at deler av kjønnsorganet er kuttet av og sydd igjen, uten bedøvelse, hevder FORWARD.

FORWARD sier at resultatene viser behovet for tiltak for å forhindre at praksisen med lemlesting videreføres til yngre generasjoner.

Kjønnslemlestelse er også i Storbritannia forbudt ved lov (under the Prohibition of Female Circumcision Act 1985 og the Female Genital Mutilation Act 2003). Strafferammen er opptil hele 14 år, men i Storbritannia, som i Norge, er ingen blitt dømt.

En 36-årig kvinne fra Somalia ble i sommer arrestert i Øst-London, men er sluppet løs mot kausjon. Etterforskningsleder Efua Dorkenoo sier at FORWARD-studien representerer et viktig skritt i riktig retning for å fylle gapet for tilgjengelige data om kjønnslemlestelse.

I Norge derimot…

Den ferske rapporten fra England står i sterk kontrast til den nylige avleverte rapporten til sosialantropolog Aud Talle. Her hevder Talle at hennes nye forskning viser at omskjærere i Somaliland i liten grad omskjærer jenter i eksil, og at praksisen dertil synes å være på retur. Videre hevder hun at i løpet av de siste 20 år har kanskje 8 – 10 norske jenter blitt omskjært. (Se for øvrig HRS tidligere omtale av Talles rapport og oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet, SHdir).

Talle har den siste tiden gått høyt på banen i Dagbladet, med spesiell kritikk rettet mot NRK og Human Rights Service (HRS), sistnevnte personifisert til Hege Storhaug. NRK får kritikk fordi de rapporterer at 10 omskjærere i Hargeisa fortalte at de i løpet av de to-tre siste årene har omskåret om lag 185 norske jenter. Dette tallet tviler Talle på, og i det som synes å være et rent hasteoppdrag, iverksatt etter NRKs reportasje og uten faglig eller metodisk henvisning, organiserer Talle en survey i to byer i Somaliland, herunder Hargeisa. Tallene som samarbeidspartnere til Talle kommer frem til, er langt fra det NRK kommer frem til. Og Talle mener det er hun som har rett: Hun er jo forsker (les professor), NRK er jo bare journalister, mens HRS villeder, bruker retoriske knep og ”hamrer på hule tall” (Dagbladet 10.10).

Talles forsøk på å feie alle av banen som ikke støtter hennes syn eller hennes fortreffelighet som forsker, burde ikke være en professor verdig. Hun hevder at hennes samarbeidspartnere i Somaliland ”er profesjonelle og internasjonalt anerkjente somaliske kvinneforskere” (i motsetning til?). I rapporten hennes står det at en organisasjon i Hargeisa ”rekrutterte og trente opp fire intervjuere.” Jeg skulle likt å vite hvem disse er, knyttet til truslene som ble rettet mot NRKs kontaktperson i Hargeisa, jordmor Safia Dualleh Farah, som Talle avviser som ”en tilfeldig kontakt”.

For etter hva jeg har klart å beregne ble Talles intervjuer gjennomført i samme tidsrom som Farah ble truet til taushet av tre norsksomaliske kvinner fra en norsksomalisk organisasjon. NRK kjenner organisasjonens identitet, men har så langt valgt å beskytte den. Farah forteller at kvinnene ville at hun skulle trekke tilbake det hun hadde sagt til NRK og fortelle at ingen norsksomaliske jenter blir omskåret i Somalia (hvilket er tilnærmet Talles ”funn”). Hvis ikke, ville hun miste jobben (NRK 20.09). Petter Eide i Care Norge reagerte med vantro på truslene mot Farah, da det er Care som finansierer deler av det arbeidet som Farah utfører. Det er å håpe at de følger opp Farahs sikkerhetssituasjon.

Mitt spørsmål til Talle er: hadde disse norsksomaliske kvinnene noen tilknytning til ditt prosjekt eller til dine samarbeidspartnere i Somalia? (Dette spørsmålet, og andre, er for øvrig også oversendt SHdir, som finansierer Talles prosjekt).

Jeg registrerer også med interesse at den metodiske innfallsvinkelen i den ferske undersøkelsen fra Storbritannia er lik den HRS har benyttet i våre studier for å anslå andelen jenter i Norge som kan stå i fare for lemlesting. Vel så interessant er det at Talle med sin kvantitative tilnærming (intervju), mener å finne den hele og fulle sannheten. Spørsmålet er vel heller om Talle er så interessert i å finne en tilnærmet sannhet hva gjelder praksisen med lemlesting. Talle har ved flere anledninger gjort seg til talsperson for ”å forstå kjønnslemlestelse”, som hun for øvrig konsekvent kaller kvinnelig omskjæring, og hun synes mer opptatt av å beskytte foreldres renommé enn å verne barn mot rituell lemlesting.

Relaterte saker:04.10.07: Aud Talle påpeker i kronikk i Dagbladet under tittelen ”Merkelige tall” at NRKs tall er høyst tvilsomme, der hennes egne tall benyttes som sannhetsbevis.

05.10.07: Dagbladet intervjuer NRK v/ nyhetsredaktør Per Anders Johansen, som hevder Talle har en uklar agenda.

05.10.07: HRS v/ Rita Karlsen publiserer en artikkel på rights.no under tittelen ”Spillet om helseundersøkelser og pinlig forskning”. Artikkelen er kritisk både til Talles forskning og samarbeidsrelasjonen mellom Talle og de som finansierer Talles forskning, Sosial- og helsedirektoratet, SHdir. (I denne artikkelen finner du linkene til flere av NRKs reportasjer).

06.10.07: HRS v/ informasjonsleder Hege Storhaug etterspør Talles egen troverdighet i innlegg i Dagbladet under tittelen ”Kjønnslemlestelse og troverdighet”

10.10.07: Aud Talle kritiserer både NRK og HRS i innlegg i Dagbladet under tittelen ”Kunnskap om omskjæring”

11.10.07: NRK v/ nyhetsredaktør Per Anders Johansen svarer Talle ved innlegg i Dagbladet under tittelen ”Merkelig forsker”