Islam

Hatlitteratur i én av fire britiske moskéer

Policy Exchange publiserer i dag en sjokkerende (?) rapport om forekomsten av hatlitteratur i britiske moskeer. Én fjerdedel av Storbritannias moskéer distribuerer litteratur som oppfordrer til vold, drap og forfølgelse av annerledes troende; kvinner, jøder, kristne og homofile i særdeleshet. De verste moskéene finansieres av saudi-arabiske myndigheter. Enkelte av dem har nære forbindelser til The Muslim Council of Britain.

Jens Tomas Anfindsen, HRS

Enda en sjokkrapport fra Storbritannia

I den største undersøkelsen av sitt slag som noensinne er
blitt gjennomført i Storbritannia, har analysebyrået Policy Exchange
avdekket at ekstremistisk, islamistisk litteratur er tilgjengelig i mer enn én
fjerdedel av landets moskéer. Datainnsamling til undersøkelsen har pågått i mer
enn ett år. Et team av ”undercover” forskere har undersøkt tilgjengeligheten av
islamistisk litteratur i mer enn hundre moskéer og islamske kultursentra
fordelt over hele Storbritannia.

Flere av moskéene som ble besøkt, var blandt de mest kjente og «respektable» i landet; moskéer som hadde hatt ledende politikere og medlemmer av den britiske kongefamilien på visitt.

Blant rapportens funn er de følgende:

* Most of the extremist literature
is published and distributed by agencies linked to the Saudi Arabian
government.

* Some of the most high-profile
and prestigious mosques in Britain
are among the worst offenders; in many of them, it is openly available.

* Separatist literature is
distributed at the East London Mosque – which is closely associated with the
Muslim Council of
Britain
(which purports to be the main body representing British Muslims).

Ifølge Policy Exchange var det helt vanlig at moskéenes
bokhandler solgte litteratur med ekstreme og hatefulle ytringer mot annerledes
troende. Pamfletter, bøker og brosjyrer som ble formidlet gjennom de islamske
institusjonene, inneholdt gjerne påstander av den følgende karakter:

* «Jihad against a tyrant,
oppressors, people of bid’ah [Muslim innovators], or wrongdoers. This type of
jihad is best done through force if possible.»

* «The Jews and the
Christians are the enemies of the Muslim.»

* «Whoever changes his
religion, kill him.»

Selv om noe av hatlitteraturen er skrevet på engelsk, er mye
av den kun tilgjengelig på arabisk. Policy Exchange har selv sørget for å få
materialet oversatt.

Many of the publications encourage
British Muslims to segregate themselves from non-Muslims. So-called unbelievers
are to be treated as second-class and avoided wherever possible.

There are also repeated calls for
gays to be thrown from mountains and tall buildings and for women to be
subjugated.

Among the literature available are
extracts from the notorious anti-Semitic forgery, The Protocols of the Learned
Elders of Zion (published by the Saudi Ministry of Education), and other
publications peddling bizarre conspiracy theories alleging that birth control
is a plot against Muslims and Arabs, and that pornography is spread as part of
a Jewish plot to corrupt Muslims.

Analysebyrået Policy Exchange tror at det store flertallet
av muslimer vil bli like rystet som ”alle andre” når de får greie på hva moskéene
driver på med; noe HRS tillater seg å betvile.

The report has been authored by Dr
Denis MacEoin, the Royal Literary Fund Fellow at Newcastle
University
who received his doctorate in Persian (Islamic) Studies from Cambridge
University
and has taught Arabic and Islamic Studies at Durham,
Newcastle
and Fez
universities.

Speaking about the findings of the
report, Anthony Browne, Director of Policy Exchange said, «It is clearly
intolerable that hate literature is peddled at some British mosques. I am sure
the majority of moderate Muslims will be as horrified as everyone else that
pamphlets advocating jihad by force, hatred for insufficiently observant
Muslims, Christians and Jews, and segregation have found their way into the UK’s
mosques.»

Policy Exchange kommer også med noen anbefalinger til
myndighetene om hva disse bør foreta seg i sakens anledning.

i) The Saudi Arabian government
must be told to stop distributing extremist literature in Britain
or else risk its good relations. King Abdullah of Saudi
Arabia is
currently on a state visit to the UK
and the British government should address this matter directly with him.

ii) Mosques and other Islamic
institutions must act immediately to remove extremist literature from their
premises.

iii) The government, local
authorities, police forces, other institutions and prominent individuals should
have nothing to do with mosques that continue to sell or distribute extremist
literature.

iv) Islamic schools must be
subject to clear and rigorous regulation and made part of a genuinely shared
system of national education.

Full pdf-versjon av rapporten er tilgjengelig her.

Bokhandelen i London Central Mosque (bildet) er blant de verste, ifølge rapporten fra Policy Exchange.

Rapporten er ellers fyldig omtalt i bristiske media i dag. Konsultér for eksempel Timesonline.co.uk og Telegraph.co.uk. Se ellers Robert Spencers kommentar på Jihad Watch.

Rapporten fra Policy Exchange kan med fordel jevnføres med HRS-rapporten: ”To moskeer i Norge – med blikk på kvinners status” (HRS R2-2006).