Forskjellsbehandling og diskriminering

EUs rasesortering og galskap

For noen uker siden ble det kjent at EU-parlamentet har sagt ja til en resolusjon som anbefaler medlemslandene å samle inn data om landets borgere etter rase. Dataene skal benyttes til å bekjempe diskriminering, da ved å kontrollere om noen raser og etniske grupper prioriteres foran andre. – Det er galskap, tordnet den svenske EU-parlamentarikeren Fjellner. Nå hevdes det at han selv stemte for.

Rita Karlsen, HRSDet var Aftonbladet som 29.09.07 skrev om EUs ønske om at medlemslandene registrerer rasetilhørighet som ledd i bekjempelsen av diskriminering. Den svenske EU-parlamentarikeren Christofer Fjellner (Moderatarne, tilsvarer Høyre i Norge) var ikke nødig i sin kritikk:

Snart begynner de vel å stemple ’J’ i jødenes pass igjen, sa Fjellner.

For Fjellner mente at selv om direktivet er utarbeidet med de beste intensjoner, så er det hele å betrakte som galskap.

Bare det at de overhodet anvender rasebegrepet kjennes veldig underlig, sa Fjellner, og tilføyde at han opplevde det hele som ubehagelig.

Men resolusjonen ble stemt gjennom, med stor majoritet. Nå hevder Lars Bodén i Västerbotten Folkeblad at Fjellner selv var med å stemme frem direktivet, og han stiller det betimelige spørsmål:

Våger ingen å si ifra?

Hvis det faktisk stemmer at Fjellner selv stemte for resolusjonsvedtaket, som han påstår er galskap, så sier dette noe om hva det er som skaper EUs galskap – medlemlandenes representanter er å betrakte som en saueflokk (uten at jeg av den grunn vil si noe galt om sauer). Å si imot de ‘førende’ kan kanskje være et hinder for egen karriereutvikling el.l.? Det som eventuelt denne saken, og flere andre saker, forteller noe om, er at en rekke av EUs beslutninger må betraktes som galskap satt i system.