Familiegjenforening

Prinsipiell dom om familiegjenforening

En dansk statsborger fra Toga har fått avslag på å hente sin hustru fra Ghana til Danmark. I går ble det fastslått at avslaget ikke er i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen.

Østre Landsrett avgjorde i går at 38-åringen fra Togo ikke har rett til å hente sin 28-årige kone fra Ghana til Danmark. Saken er prinsipiell for danske statsborgere med innvandrerbakgrunn fordi den fastslår at avslaget ikke er i strid med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen (EMK), skriver TV 2 News.

Paret fikk i 2004 avslag på familiegjenforening fordi de ikke oppfylte lovens krav om tilknytning til Danmark. Tilknytningskravet gjelder ikke for dem som har hatt dansk statsborgerskap i 28 år, noe paret mener er diskriminerende, da de som er innvandret til Danmark først vil kunne fratre tilknytningskravet senere i livet enn de som har vært statsborgere i landet fra fødselen av.

Østre Landsret vektla derimot at tilknytningskravet er innført for å sikre best mulig integrering av innvandrere i Danmark, og det heter i dommen at dette er ”et saklig formål”.

Paret har bodd i Malmø siden 2003, og i 2004 fikk de et barn.