Barn i utlandet

101 elever savnet i Oslo-skolen

Én måned etter skolestart har 101 elever fortsatt ikke møtt opp ved skolene i Oslo. Trolig har mange av dem blitt sendt til militær- og koranskoler i utlandet.

Nesten alle elevene som ikke har møtt opp til skolestart,
har minoritetsbakgrunn, viser en undersøkelse Dagsavisen har gjort ved Oslos
144 grunnskoler på barne- og ungdomstrinnet.Les mer på Dagbladet.no.

Jevnfør dette med HRS’ oppslag av 2003: 110 elever borte fra Oslo-skolen.