Kjønnslemlestelse

President i legeforeningen: Nei til underlivsundersøkelser

Legeforeningens president, Torunn Janbu, går imot å helseundersøke jentebarns underliv i kampen mot kjønnslemlestelse. Hun mener, utrolig nok, at undersøkelse kan gjøre situasjonen verre for utsatte jenter. Dessuten viser hun til at normalvariasjonen for jenters underliv er så stor, at det vil være vanskelig å avdekke lemlestingen. Vet denne damen i det hele tatt hva hun snakker om?

Rita Karlsen, HRS

Men henvisning til NRKs avsløringer tidligere på sommeren om at minst 185 norsksomaliske jenter er lemlestet i Somalia, hevder president i Legeforeningen, Torunn Janbu, at rutinemessige undersøkelser av jenter kan vanskeliggjøre arbeidet med å forebygge kjønnslemlestelse, skriver Tidsskriftet for Den Norske Lægeforening.

Hun begrunner standpunktet med at ”helsetjenestens hovedoppgave mot kjønnslemlestelse må være å jobbe med forebygging slik at jenter ikke utsettes for dette overgrepet,” sier Janbu, og understreker at Legeforeningen vil bidra aktivt og langsiktig i arbeidet for å stanse kjønnslemlestelse som i Norge er straffbart og påfører kvinner mye lidelse – både fysisk og psykisk.

Janbu konkretiserer imidlertid ikke hvordan legeforeningen ”aktivt” skal bidra for å stanse lemlestingen av små jentebarn, men fremholder heller det tvilsomme argumentet om at det ikke finnes medisinsk grunnlag for å undersøke jenters underliv – i motsetning til gutters.

”Legeforeningen mener i likhet med Sosial- og helsedirektoratet at tiltak som innebærer rutinemessig underlivsundersøkelse av alle jenter fra 0 – 18 år for å avdekke kjønnslemlestelse kan medføre flere etiske og medisinskfaglige uheldige konsekvenser. I verste fall kan det gjøre situasjonen for utsatte jenter verre,” sier Janbu. Hvordan presidenten i legeforeningen seriøst kan hevde at det kan være verre for jenter å få undersøkt underlivet på lik linje med andre organer, som øyne, ører og nese, og dertil tilbys samme helsetilbud som gutter, enn å bli lemlestet, er nesten ufattelig. I tillegg må den norske legestanden være rimelig forvirret hva gjelder jentebarns helsemessige behov når det kommer til kroppens midtpunkt. For mens barnelegene Arne Kristian Myhre og Dag Bratlid hevder at symptomer og sykdommer fra urinveiene og underlivet er hyppigere hos jenter enn hos gutter, og at det derfor er viktig å tilby helseundersøkelser alle jentebarns underliv, så gjemmer legeforeningens president seg bak ”normalvariasjonen i jenters anatomi”. For det er altså slik at jenter ser forskjellig ut nedentil. Men når Janbu hevder at ”normalvariasjonen i jenters anatomi er stor så det kreves spesialisert kompetanse for å avdekke særlig de mindre uttalte former for overgrep. Vi må være sikre på at vi bruker undersøkelsesmetoder som har dokumentert god kvalitet og høy treffsikkerhet. Kjønnslemlestelse kan ikke oppdages på enhver helsestasjon – og usikkerhet på hva som er normalt vil forekomme,” må det være lov å rette følgende forslag til legeforeningen:

Oppdater og kvalitetssikre legeutdanningen øyeblikkelig. Om nødvendig innfør faget: ”Halve befolkningens normalvariasjon for underlivet”.
De såkalte ”mindre uttalte former for overgrep” er ikke de som først og fremst må avdekkes for å hjelpe og stoppe terroren mot jenter, la oss starte med de åpenbare og synlige, altså de som kan sees med det blotte øye, i medisinsk term: en klinisk observasjon.

Og en liten bønn til slutt: Kan leger og representanter for norsk helsevesen slutte å seksualisere små jentebarn, det gjør meg regelrett kvalm! Utsagn som ”å ligge på en benk og sprike med bena” eller ”kan du kle av deg?” er direkte motbydelige. Tro hvis barnehagepersonell hadde begynt å snakke på denne måten om barna ved bleieskift, dobesøk eller klesskift, det skulle ha blitt ramaskrik – og med rette.