Familiegjenforening

Kan ikke norsk ved skolestart, naboer må ta ansvar

26 prosent av seksåringene som begynte i grunnskolen i Oslo mandag snakker ikke norsk godt nok. Nå oppfordrer forsker naboene å ta mer ansvar.

Det er Astrid Søgnen, skoledirektør i Oslo, som forteller til VG Nett at mer enn en av tre elever som denne uken startet på 1. trinn i Oslo-skolene har minoritetsbakgrunn. Ifølge henne trenger langt over halvparten av disse særskilt norskopplæring. Tall fra oktober i fjor viser at andelen minoritetselever utgjorde nesten 2.000 av i alt 5.520 elever på 1. trinn. 1.492 av disse elevene fikk vedtak om særskilt norskopplæring.
”Det vil ikke forundre meg om disse tallene har økt i år. Vi legger veldig stor vekt på å teste elevene tidlig. Det er helt essensielt at elevene blir kartlagt tidlig og at ekstra språkopplæring blir gitt raskt,” sier Søgnen. Hun påpeker at det beste ville vært om barna kunne norsk ved skolestart, og viser til at barnehagene har satt fokus på problematikken.

Men ifølge Kamil Øzerk, professor i pedagogikk ved Pedagogisk Institutt i Oslo, er det manglende barnehagebakgrunn og kvaliteten på de barnehagene disse barna har gått i, som er problemet. Han mener at en del barnehager ikke fungerer som de skal. ”Når man ser at barn med to års barnehage ikke har lært seg norsk, sier det mye om den pedagogiske kvaliteten på barnehagen,” sier Øzerk. Han viser videre til at lokalsamfunnet må ta sin del av ansvaret. ”Disse barna har få norskspråklige venner. Nabolaget og lokalsamfunnet svikter. Det trengs en grundig diskusjon rundt dette snarest. Dette er vårt land, vårt skolesystem og disse barna er våre barn,” sier Øzerk. Men hva mener han med at nabolaget og lokalsamfunnet svikter? Er det jeg som nabokjerring som har ansvaret for at barna lærer seg godt nok norsk? Hvis en pedagogikkprofessor sin mest presise analyse av denne problematikken ligger utenfor pedagogikken og heller er å dytte ansvaret på naboer, da må det være noe riv ruskende galt med pedaogikkstanden i dette landet. Foreldre har et ansvar for å lære barna sine norsk, og klarer de ikke det må de søke pedagogisk hjelp. Men kanskje ikke hos Øzerk.