Familiegjenforening

SV vant, men hvem taper?

I en medfølende kommentar til SVs knallharde motstand mot aldersgrense og tilknytningskrav for familiegjenforening gjennom ekteskap, stilles følgende betimelige spørsmål: Hvem risikerer å tape når SV seirer?

I en medfølende kommentar i dag i Sandefjord Blad stilles følgende betimelige spørsmål: Hvem risikerer å tape når SV seirer?

Kommentatoren skriver: ”Alle partier erkjenner problemet med tvangsekteskap i visse innvandrermiljøer; det kan vel ikke betviles. Men enighet om målet – det vil si å forebygge denne formen for menneskerettighetsbrudd – har ikke kunnet hindre en langvarig dragkamp innad i regjeringen. SV utropes nå til seierherre.” Men som kommentatoren påpeker – taperne er først og fremst unge innen visse innvandrergrupper, og det rettes en kritisk kommentar til regjeringens lydhørhet: ”Minoritetsungdom i hopetall har tilkjennegitt sin frykt, og nå sin skuffelse. De siste dagene har mediene brakt anonymiserte intervjuer med ungdom som har flyktet fra sin familie og sitt miljø og lever i skjul. Organisasjoner som har nærkontakt med ungdom i den aktuelle faresonen, melder om økende pågang. Holdningsundersøkelser i befolkningen er tilnærmet entydige. (…) Det er besynderlig at et parti – og nå en hel regjering – som ellers er så opptatt av menneskerettigheter, kvinnefrigjøring og integrering ikke makter å være mer lydhør overfor mennesker som har følt problemene på kroppen.”

Det understrekes også, heldigvis, at SVs og regjeringens fremtidige politikk på feltet vil bli fulgt med argusøyne, nettopp fordi ”Norske myndigheter har et uomtvistelig medansvar for å sikre all norsk ungdom elementære rettigheter.”