Familiegjenforening

Øker gebyrer for familiegjenforening

Blir dyrere å søke om familiegjenforening i Norge.

Gebyret for behandling av førstegangssøknad om arbeids- og oppholdstillatelse tredobles i morgen – fra 1100 til 3000 kroner, samtidig som gebyret for søknad om bosettingstillatelse økes fra 1100 til 1600 kroner, melder Forbruker.no. Gebyrøkningen gjelder søknader i forbindelse med familiegjenforening.Ifølge Finansdepartementets budsjett for 2005 gir gebyrene for saksbehandling i forbindelse med søknader om statsborgerskap, oppholds-, arbeids-, og bosettingstillatelser, samt fornyelse av tillatelser, en årlig inntjening for staten på mer enn 70 millioner kroner.Gebyrøkning knyttet til familiegjenforening kommer samtidig med nye bestemmelser i ekteskapsloven som skal forhindre at unge i Norge tas med til foreldrenes hjemland før de er myndige, giftes bort der, og så venter til de fyller 18 år før de kommer tilbake til Norge og søker familiegjenforening. De skal også motvirke tvangsekteskap, ekteskap med stedfortreder, barneekteskap og polygami, og gjøre det lettere å komme ut av et tvangsekteskap.