Familiegjenforening

Man kan ikke få alt, sier SV-er

SV vil heller ha en klassemessig slagside for noen, enn en familiegjenforeningspolitikk for alle.

Regjeringen vil sette inntektskrav til de som henter ektefelle utenfor EØS/EU for å hindre tvangsekteskap. ”Det har en klassemessig slagside, men man kan ikke få alt”, sier SV-politikar Akhtar Chaudhry til Dag og Tid.no. SV har nå fått gjennomslag for å ikke innføre 21-års grense ved familieetablering for å få opphold kun på bakgrunn av ekteskapet. «Vi har arbeid hardt mot forslaget om å innføre aldersgrense, som vi ser som diskriminerende”, sier Chaudhry. På spørsmål om hva som er diskriminerende med en lov som skulle gjelde for alle, svarer han: ”Vi snakker ikke om diskriminering mellom etniske grupper, men om å dele nasjonen i to. Å la noen få gifte seg når de blir 18 år, mens andre må vente noen ekstra år, er diskriminerende samme hvem det gjelder, og det er vi i mot”.

At over 70 prosent av folket og et flertall av minoritetsungdommen som selv har blitt utsatt for press og tvang for å gifte seg, går inn for en aldersgrense, anser SV som uproblematisk: ”Vi mener at et prinsipp ikke kan brytes bare fordi mange nok mener at det er feil”.