Familiegjenforening

Har middelalderen overtatt i SV, spør fritt-talende nordlending

Odd Handegård, som definerer seg som tidligere SV-sympatisør, tar et knallhardt oppgjør med SVs innvandrings- og integreringspolitikk i innlegg i dagens Nordlys.

Odd Handegård skriver: ”Det var et spennende prosjekt da SV gikk inn i den rødgrønne regjeringen for to år siden. Mange kameler måtte slukes. Det visste alle på forhånd, men hvilke? Og ikke minst: Hvilke hjertesaker ville SV kreve gjennomslag for, når det var uenighet mellom regjeringspartnerne?” For Hanegård og andre har SVs prioriteringer blitt tunge å svelge for partiets egne velgere, og de vender nå partiet ryggen. ”SV har hatt mange muligheter til å sette foten ned i tradisjonelt viktige saker for SV (distriktspolitikk, fordelings- og skattepolitikk, fiskeripolitikk og miljø- og klimapolitikk), men har altså valgt den dårligst tenkelige av alle saker, forsvaret for forhistorisk tankegods fra det muslimske mørkeloftet. Sperregrensa blir neste problem for partiet,” skriver Hanegård. Ikke minst er skribenten opprørt over SVs ”seier” hva gjelder sabotasjen mot å innføre alderskrav og tilknytning i kampen mot tvangsekteskap. ”Etter en lang serie med større og mindre nederlag i regjeringen, fikk SV endelig (tirsdag 5. juni 2007) noe som i Dagsrevyen ble kalt for en «stor seier»: Seieren besto i at regjeringen – etter at SV hadde truet med regjeringskrise – forkastet Bjarne Håkon Hanssens nokså beskjedne forslag for å få redusert antallet tvangsekteskap i pakistanske innvandrermiljøer (bl.a. aldersgrense). Nå betyr riktignok ikke SVs «seier» at tvangsekteskap, kjønnslemlestelse av jenter m.m. vil bli tillatt i Norge. Men vedtaket betyr at det blir vanskeligere å få gjort slutt på en del av lovløsheten i enkelte innvandrermiljøer,” hevder den tidligere SV-sympatisøren, og legger til at ”Kvinnekampen i SV er stein daud.”

Les innlegget i Nordlys.no