Familiegjenforening

24-årsregel og tilknytningskrav fungerer – kvinnene er vinnerne

Ferske tall fra Danmark bekrefter at den nye danske innvandringspolitikken knyttet til 24-årsregelen og tilknytningskrav for familiegjenforening virker.

Antallet av førstegenerasjon og etterkommere (andregenerasjon) som gifter seg med etniske dansker, bare øker melder Politiken.dk.

Ifølge tall fra Danmarks Statistik (DST) giftet om lag 25 prosent av innvandrerne seg i fjor med en etnisk dansk person, noe som er en sterk økning fra 2001. Da giftet om lag 16 prosent av innvandrerne seg med en danske. Samtidig forteller tallene at det særlig er kvinnene som gifter seg med etniske danske menn. I fjor giftet om lag 33 prosent kvinnelige innvandrer seg med en danske, mens kun 14 prosent av mennene valgte dansk ektefelle. Tallene viser også at mens om lag 70 prosent hentet ektefellen i utlandet i 2001, så er andelen henteekteskap falt til om lag 33 prosent i 2006.

DSTs undersøkelse av ekteskapsmønsteret omfatter alle førstegenerasjon og etterkommere (andregenerasjon) fra ikke-vestlige land. Det er særlig iranere og borgere fra det tidligere Jugoslavia som nå ekter dansker, men også irakere og libaneserer velger i økende grad dansk ektefelle. Tyrkerne og pakistanerne derimot gifter seg like sjeldent som før med en danske. Integreringsminister Rikke Hvilshøj (V) mener disse tallene bekrefter at innstramningene som ble innført i 2002 om aldersgrense og tilknytningskrav for å hente ektefelle i Danmark, virker. Endringene har gjort det vanskeligere å arrangere transkontinentale ekteskap for de unge. Kultursosiolog Mehmet Necef fra Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet, sier at reglene har lettet presset på unge kvinner. Familien er fratatt kontroll. ”Utlendingsloven har åpnet opp for en verden av muligheter for kvinnene. Det er blitt legitimt å utsette ekteskapet, det er blitt legitimt å komme utenfor husets fire vegger, og dermed har familien mistet kontrollen over de unge kvinnene,” sier Necef.Men til tross for stadig gode tilbakemeldinger om politikkens konsekvenser i Danmark, så er den norske regjeringen, og i særdeleshet SV, stadig like vrang.