Familiegjenforening

SVs svart/hvit-tenkning

SV kjemper med nebb og klør mot aldersgrense og tilknytningskrav i familiegjenforening gjennom ekteskap, og deler befolkningen opp i svart og hvit.

Etter hva Klassekampen erfarer er representanter for de tre regjeringspartiene Ap, Sp og SV inne i sluttspurten av forhandlingene om tiltak mot tvangsekteskap. Ap forsøkte først å få til et tilknytningskrav og en 21 års aldergrense for ektefellen hentet utenfor EØS, men måtte gi seg på dette grunnet massiv motstand fra spesielt SV. Ap kom deretter opp med et forslag om fem års utdanning eller arbeid i Norge etter endt grunnskole for å kunne hente ektefelle utenfor EØS. Sps kompromiss handlet om å gå for fire år. Men SV sliter. Ikke ville SV godta noen av de forslag som er blitt lagt på bordet, og ikke evner de å komme med noen forslag selv. Mantraet er: det er diskriminerende og vi må få bedre hjelpetiltak (i Norge) for dem som blir utsatt for tvangsekteskap.

Ifølge dagens Klassekampen.no skal SV-erne i regjeringen nå ha klart å skaffe seg ryggdekning til å inngå et kompromiss med Ap og Sp. Kompromisset går ut på å innføre et krav om tre års arbeid eller utdanning etter grunnskolenivå for å få hente ektefelle fra land utenfor EØS. Spørsmålet skal ha vært drøftet i SVs stortingsgruppe, og der har et flertall gitt grønt lys for å kompromisse i saken. Men som Klassekampen påpeker: til tross for at SV har klare programformuleringer som går imot alle former for særaldersgrenser ved familiegjenforening.

Et slikt kompromiss liker SVs Akhtar Chaudhry dårlig. Norskpakistaneren har markert seg som kraftig motstander av alle forslag som legger hindringer i veien for å enkelt gi opphold i Norge til ektefelle utenfor EØS. Men den samme Chaudry har ved en rekke anledninger bevist at han ikke skjønner forslagets innhold. I februar hevdet Chaudhry at de foreslåtte reglene vil dele det norske samfunnet i to: «Vi vil få en hvit del, og en svart del. Den hvite delen kan gifte seg og realisere det de vil når de er 18 år. Vi kan ikke dele Norge på langs etter kulturelle og religiøse grenser.» Men det handler ikke om svart og hvit, nettopp fordi det ikke handler om regler knyttet til ekteskapsalder, men om regler knyttet til muligheter for fast opphold i Norge kun med bakgrunn i et ekteskap. I tillegg er denne svart/hvit-tenkningen til Chaudry svært betenkelig – for det kan synes som om i Chaudrys verden gifter svarte seg med svarte, og hvite med hvite.

Overfor dagens Klassekampen hevder Chaudhry at, det han kaller ”en særaldersgrense for ekteskap”, strider mot både FNs menneskerettserklæring og SVs vedtatte partiprogram. Vi kan være enig med Chaudry at en særaldersgrense for ekteskap kan stride mot FNs menneskerettserklæring, men det er altså ikke det forslaget går ut på. Videre skriver Klassekampen at Chaudhry ikke bare stiller seg negativ til forslaget fordi det diskriminerer, men også fordi han tror ”en særaldersgrense” kan ha svært negative effekter. Han ser for seg at unge mennesker kan bli sendt til foreldrenes hjemland, uten nettverk og uten kontakt med hjelpeapparatet i Norge, fram til de fyller aldersgrensen for gjenforening. Dette viser at Chaudry nekter å ta inn over seg hva debatten handler om; å kreve utdanning eller skole i Norge et visst antall år vil ikke være forenelig med å sende den unge ut av landet? Så kunne vi jo forvente at Klassekampens journalist konfronterte Chaudry med sine påstander, slik som Klassekampens redaktør, Bjørgulv Braanen, etterlyste i lederartikkel 23.februar (se sak under), der han undrer seg over hva SV mener er diskriminerende knyttet til de foreslåtte reglene. «Argumentet om diskriminering gjentas og gjentas i debatten, uten at de som fremmer det noen gang blir konfrontert med det egentlige innholdet i det de sier,» skriver Braanen. Og det ble de ikke denne gangen heller.