Barn i utlandet

Norske barn forsvinner – politiet har ikke kapasitet til å etterforske

Flere barn, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, møter aldri opp til skolestart, mens andre ikke kommer tilbake etter ferier. Men politiet henlegger de fleste sakene.

HRS har i flere år jobbet for at myndighetene skal ta på alvor at en rekke norske barn forsvinner fra Norge hvert år. I 2004 kom vi med rapporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn» der vi blant annet dokumenterte at ingen har noen oversikt over hvor mange barn som til enhver tid er ute av Norge, hvor lenge de er i utlandet og hvilken skolegang de eventuelt har fått i utlandet. Foreldrene sender barna tilbake til deres opprinnelsesland, og i Norge sitter de ansvarlige med hendene i fanget – og kan faktisk ikke gjøre så mye annet. Sakene prioriteres ikke, og det eksisterer ikke lover og regler som er gode nok i forhold til denne problematikken.

I dag skriver NRK.no at noen barn, hovedsakelig med innvandrerbakgrunn, aldri møter opp til skolestart, mens andre ikke kommer tilbake etter ferier. Men politiet henlegger de fleste sakene. Utdanningsetaten sier de ser svært alvorlig på dette problemet. ”Det er svært alvorlig at barn ikke møter til opplæringen sin. Barn har rett og plikt til opplæring,” sier informasjonssjef i utdanningsetaten, Marianne Brynhildsen. I løpet av dette skoleåret er foreldrene til 16 barn anmeldt. Men politiet henlegger de fleste sakene uten å etterforske dem. Av årets 16 anmeldelser er én sak trukket og elleve henlagt, ni av dem på grunn av manglende etterforskningskapasitet. ”I de sakene som henlegges på grunn av kapasitet, så har ikke politiet gjort noen verdens ting. Jeg antar at barna og/eller foreldrene er i utlandet og at vi dermed ikke har kapasitet til å etterforske utenfor landets grenser,” sier seksjonssjef ved arrest- og påtaleseksjonen i Oslo-politiet, Hanne Kristin Rohde. På spørsmål fra NRK om politiet er bekymret for disse barna, svarer Rohde: ”Politiets primære oppgave er å straffe foreldrene. Det er det som er jobben vår. Men det er klart fra et menneskelig ståsted så er vi bekymret ja.” Politiet tror derimot at anmeldelsene fortsatt vil ha en effekt, selv om de henlegger sakene.

Leder av Utdanningsforbundet, Terje Vilno, reagerer på at politiet henlegger sakene. ”Jeg syns det er trist at de ungene som holdes borte fra skolen ikke får det skoletilbudet de har krav på. Jeg skulle ønske at politiet klarte å finne barna, sånn at de kom tilbake til skolen, slik at de fikk det tilbudet de har krav på,” sier Vilno, som er bekymret for hva som vil skje med barna som holdes borte fra skolen. ”Det er et samfunnsansvar og en plikt for foreldre å sende barn på skole for at ungene skal få det grunnlaget de trenger for å mestre videre,” sier Vilno.

Det var i 2003 at utdanningsetaten begynte å anmelde foreldre som bryter opplæringsloven. Denne praksisen ble ikke minst iverksatt fordi HRS etterlyste tall fra blant annet Skoleetaten i Oslo over barn som uteblir eller forsvinner fra Osloskolene. Det ble da avdekket at en slik oversikt ikke eksisterte. Erfaringen i Oslo etter at registrering og anmeldelse ble innført, er at langt færre barn ikke møter til skolestart. Men noen fullgod oversikt eksisterer fortsatt ikke. Og ingen vet hvordan det går med de barna som er ute av Norge.

Les HRS-rapporten «Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn» (rapporten i pdf)