Familiegjenforening

SV svikter – igjen

Å operere i en koalisjonsregjering har mange utfordringer, ikke minst knyttet til å bli enige om noe så politisk betent som innvandrings- og integreringspolitikken. Utfordringene synes uoverkommelige hva gjelder å bli enige om et forslag til ny utlendingslov, som Regjeringen atter en gang har utsatt. Forrige gang ble det bebudet at forslaget skulle sendes Stortinget i februar/mars, denne gangen heter det juni.

Arbeids- og inkluderingsminster Bjarne Håkon Hanssen (Ap) legger ikke skjul på at problemene først og fremst gjelder tiltak mot tvangsekteskap, melder NRK.no. Hanssen og andre i Ap støtter et tilknytningskrav og en aldergrense på 21 år for å kunne få familiegjenforening til Norge gjennom ekteskap, men Sp og særlig SV er imot.

SV har ved en rekke anledninger hevdet at en aldersgrense for ektefelleinnvandring er brudd på menneskerettigheter og forskjellsbehandling av mennesker, hvilket begge deler er feil. Samtidig svikter SV unge mennesker i Norge med opprinnelse fra land der det er vanlig praksis at familien avtaler ekteskap på vegne av sine barn. SV vet nok at mange av disse ekteskapene skjer under mer eller mindre tvang, og at unge benyttes som levende visum til Vesten, men likevel tror de at vi kan snakke oss ut av problemet. At unge ofres på dialogens vei, vil SV avvise ved å henvise til at det iverksettes flere hjelpetiltak. For SV nekter å ta inn over seg at dette er en praksis som må stoppes, og da nytter det ikke å plukke dem opp når skaden allerede har skjedd. SVs solidaritet synes å være like synkende som oppslutningen om partiet, men det synes ikke SV å ta inn over seg – i alle fall ikke så lenge de har regjeringsmakt.

Kanskje Ap burde la SV «vinne» kampen om aldersgrense, men fastholde et reellt tilknytningskrav. Et slikt krav vil innebære at ekteparet skal ha lik eller større tilknytning til Norge enn til et annet land, for å kunne få familiegjenforening til Norge gjennom ekteskap. Dette har fungert godt i Danmark, spesielt ved at unge får sin oppvekst og skolegang der. Men hvis Regjeringen mener at de heller enn å gjøre noe som beviselig nytter skal finne på noe «nytt og genialt», så håper vi at de virkelig utfordrer nettopp Sp og SV. Og minn dem på at praksisen skal stoppes. Da ser vi neppe noe forslag til utlendingslov i juni heller.