Familiegjenforening

Sp går for tilknytningskrav – nok en kamel for SV

Sp vil ha tilknytningskrav for henteekteskap, SV er skuffet - og fortsetter sin desinformasjon.

NTB melder at Sp vil ha tilknytningskrav for henteekteskap. Det var Sp’s stortingsgruppe, med stort flertall, som i går gikk inn for fire års tilknytning, ikke fem år som Ap støtter, til Norge for dem som vil hente ektefelle utenfor EØS-området. Regelen innebærer at herboende må ha jobbet eller gått på skole i Norge i fem år etter endt grunnutdanning for å kunne få ektefelleinnvandring. «Kravet om tilknytning til Norge er omstridt. Men beslutningen avspeiler den frustrasjon som er i gruppa for å intensivere innsatsen mot tvangsekteskap,» sier parlamentarisk leder i Sp, Magnhild Meltveit Kleppa, til NTB, og føyer til at Sp ønsker et bredt sett med virkemidler for å forhindre at unge mennesker skal bli utsatt for tvang.

At Sp landet på ett år mindre enn hva Hanssen har foreslått, synes derimot ikke Sp å ha noe faglig argument for. «Hvis vi går for fem års tilknytning, så nærmer vi oss en alder hvor mange gifter seg. Vi mener vi kan oppnå den ønskede effekten ved å innføre et krav om fire år,» sier Trygve Magnus Slagsvold Vedum, Sps representant i Kommunal- og forvaltningskomiteen, til NTB.

SV har derimot ikke tenkt å gi opp kampen mot tilknytningskrav, til tross for at partiet ikke har noen andre tiltaksforslag for å bekjempe tvangsekteskap. Til HRS spør en ung kvinne, som selv er utsatt for press om å inngå ekteskap med mann familien har plukket ut i opprinnelseslandet: «Hvilken planet er det SV er på?». Og svaret er vel at på SV’s planet skal de leke gode hjelpere – og «plukke opp» de unge etter at et ufrivillig ekteskapet er inngått.

For SV er svært skuffet over Sp, og SVs stortingsrepresentant Rolf Reikvam sier til NTB: «Senterpartiets vedtak gjør det vesentlig vanskeligere for oss. Jeg hadde trodd og håpet at de skulle stå sammen med SV mot Arbeiderpartiet.» Han velger likevel ikke å tro at løpet er kjørt for SV, selv om det er vanskelig å finne kompromisser.

Reikvam har heller ikke forstått mye av de foreslåtte reglene, for overfor NTB fortsetter han å hevde at reglene i Danmark (24 -årsgrense for ektefelleinnvandring og et reelt tilknytningskrav) blant annet har ført til at jenter blir sendt ut av landet for å bli gift, og kommer tilbake når de er 24 år. «Da har de mistet mange muligheter til integrering og tilknytning, de påføres både juridiske og økonomiske belastninger. Dette rammer ofrene, det rammer ikke de patriarkalske familiestrukturene som er årsaken til tvangsekteskap,» sier Reikvam til NTB.

Men kjære Rolf Reikvam – dette er ikke sant. Tilknytningskravet, som sier at ekteparet skal ha lik eller større tilknytning til Danmark, forhindrer at unge sendes ut av landet, nettopp fordi de da mister tilknytning til Danmark, og da får dem ikke ektefellen inn i Danmark, selv ikke når de er fylt 24 år. Er dette så utrolig vanskelig å forstå? Erfaringene fra Danmark er da også det motsatte av hva Reikvam hevder – færre henter ektefelle i utlandet og flere gifter seg i Danmark. I tillegg starter flere på høyere utdanning, og flere fullfører.