Familiegjenforening

Slakter tilknytningskrav

Tilknytningskrav for å forhindre tvangsekteskap blir slaktet av forsker.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssens (Ap) forslag om fem års tilknytningskrav for å hindre tvangsekteskap, blir slaktet av forsker Anja Bredal i dagens Dagsavisen.no. Bredals politiske utspill kommer på bakgrunn av rapporten «Tvangsekteskap i hjelpeapparatet» (kan leses her i pdf), som hun har utarbeidet sammen med Lill Skjerven, på oppdrag fra statsråd Karita Bekkemellem (Ap).

Bredal har ingen tro på at forslaget om at man må ha jobbet eller tatt utdanning i fem år i Norge for å få familiegjenforening vil ha noen effekt i forhold til tvangekteskap. Hun mener at dagens lovverk er bra nok. «Problemet er anvendelsen. Etter at tvangsekteskap ble forbudt, har det kun vært to rettssaker her i Norge,» påpeker Bredal til Dagsavisen.

At en forsker kommer med et slikt politisk utspill, som er helt i tråd med SVs standpunkt på feltet, midt i en tid der nettopp tiltak mot tvangsekteskap har skapt så mye strid internt i regjeringen at utlendingsloven er utsatt nok en gang, burde vekke offentlig interesse. Samtidig kan regjeringen takke seg selv, de ante sikker hva de ville få da de bestilte rapporten fra Bredal. Så da må Karita Bekkemellem ikke bare ta opp kampen mot SV i regjeringen i denne saken, slik hun lover i Nettavisen.no, hun må også ta opp kampen mot såkalt objektiv forskning.

Dagsavisen påpeker videre at Senterpartiet skal diskutere saken på sitt sentralstyremøte, og avisen forholder seg til de rykter som sier at forslaget heller ikke vil gå hjem hos Sp. Men i dagens Klassekampen (ikke tilgjengelig på nett) fremmes helt motsatte rykter: her tror man at Sp vil støtte forslaget om en 5-årsregel.