Familiegjenforening

Ikke konfrontert

Hva mener SV egentlig er diskriminerende med aldersgrense og tilknytningskrav, spør Klassekampens redaktør.

I Klassekampens leder fredag 23.februar undrer redaktør Braanen på hva Sosialistisk Venstreparti (SV) mener er diskriminerende knyttet til de foreslåtte regler for å hindre tvangsekteskap. «Argumentet om diskriminering gjentas og gjentas i debatten, uten at de som fremmer det noen gang blir konfrontert med det egentlige innholdet i det de sier,» skriver Braanen, noe vi utvilsomt er enige i. Men vi tør minne Braanen om at han jo er i den heldige situasjonen at han faktisk har anledning til å konfrontere dem selv. Vi oppfordrer herved Klassekampen til å få SV spesielt, men også de argeste kritikerne fra Sp og Ap, til å forklare hva de mener er så diskriminerende med de foreslåtte tiltakene. Ikke minst ser vi frem til SV’s Rolf Reikvam sin forklaring (se sak under).