Barn i utlandet

Frykter ny kidnapping, men advokat vil sende barna ut av Norge

I mai i fjor tok de norske fosterforeldrene med seg sine to gutter på ferietur til deres opprinnelseland Tyrkia. I Tyrkia bor guttenes biologiske foreldre som rømte fra Norge for å hindre at barnevernet grep inn og overtok omsorgen for flere barn i familien. I Tyrkia gikk den biologiske familien rettens vei for å få guttene tilbake, og guttene ble av tyrkisk rett nektet utreisetillatelse. Men etter over 100 dager ufrivillig opphold i Tyrkia, trosset fosterfamilien utreiseforbudet, og rømte tilbake til Norge med gutten. Nå frykter de for kidnapping av guttene.

For guttenes biologiske far er kommet tilbake til Norge, melder Rogalands Avis. Både fosterforeldrene og guttene selv er redd han skal kidnappe dem tilbake til Tyrkia. Begge guttene har gitt uttrykk for at de ikke ønsker å ha kontakt med sin biologiske far.

Men Arnhild Skretting, som er advokat for guttenes biologiske mor, sier at det jobbes videre med saken. Til tross for at guttene synes å ha det bra hos sin norske familie og at det foreligger en rettskraftig dom i Norge, sier Skretting: «På sikt er målet at guttene skal tilbake til foreldrene eller til sin familie i Norge.» For Skretting er overbevist om at det norske barnevernet har gjennomført et kulturelt overgrep mot de to guttene. Hun mener Stavanger kommune har nektet å akseptere at barna har en annen kulturell bakgrunn enn norske barn: «De har nektet å akseptere at de har muslimsk bakgrunn og barna har også vært nektet morsmålsundervisning,» sa Skretting til TV 2 Nettavisen i juni i fjor.

Det høres også med til historien at den norske advokaten Skrettings bistand finansierers av norske skattepenger. Pengene er bevilget av Fylkesmannen i Rogaland etter reglene om fri rettshjelp. Tidligere har barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, rast mot at det kan være grunnlag for å få fri rettshjelp i en sak der man går til søksmål mot norske myndigheter i utlandet, for en dom som er rettskraftig i høyesterett i Norge.

Våre tidligere omtaler av saken