Barn i utlandet

Far stukket av med barna til Egypt

Da paret fikk samlivsproblemer stakk far av med barna til Egypt. Tilbake i Danmark sitter en fortvilet mor, men far hevder han har foreldremyndighet overfor barna alene.