Familiegjenforening

Inhumane Dagbladet

Dagbladet forvirrer videre med sin politiske motstand mot aldersgrense og tilknytningskrav.

Under tittelen «En mer human asylpolitikk» kommenterer Dagbladets leder det de betegner som «en av vårens viktigste politiske saker», nemlig behandlingen av en ny utlendingslov. Det heter at: «Om kort tid vil Regjeringen endelig presentere sitt utkast etter at framleggelsen er blitt utsatt flere ganger. Årsaken til utsettelsene er intern strid i regjeringspartiene om flere sentrale punkter, ikke minst rundt spørsmålet om 21 års aldersgrense for ekteskap. SV og Senterpartiet er mot en slik aldersgrense, mens Arbeiderpartiet er delt i spørsmålet. Blant annet har integrasjonsminister Bjarne Håkon Hanssen signalisert at han er åpen for å vurdere en ny aldersgrense for å gifte seg med en utenlandsk statsborger. Nå ser det heldigvis ut som motstanderne vinner striden. Det er i så fall en seier både for integreringspolitikken og for prinsippet om likebehandling. En slik lov ville være en særlov, som forskjellsbehandler norske borgere i den offisielle hensikt å hindre tvangsekteskap. Men det fins allerede både lover og virkemidler for å gripe inn overfor foreldre som gifter bort sine barn mot deres vilje. Innføringen av en aldersgrense vil ikke stanse dem som likevel praktiserer tvangsgifte. Loven ville i praksis bare være nok et hinder for innvandring, samtidig som den ville signalisere at noen borgere er likere enn andre i dette landet.»

Dagbladets leder har tydeligvis enda ikke forstått det substansielle knyttet til en aldersgrense for familiegjenforning til Norge gjennom ekteskap (altså det er ingen ny og klassedelt aldergrense for ekteskap), og har heller ikke fått med seg at aldersgrense må følges av et reelt tilknytningskrav. De fortsetter heller å kalle dette en «særlov», selv om den vil gjelde for alle i dette landet, og har til og med fått det for seg at det vil «signalisere at noen borgere er likere enn andre i dette landet». At Dagbladet har landet på dette fastlåste standpunktet forteller at de ikke skjønner forslaget de er så inderlig mot – fordi de tror det i praksis vil være «nok et hinder for innvandring». Det er totalt uforståelig at Dagbladets leder i sin iver etter å være «human» ikke klarer å ta inn over seg at mange unge i dette landet brukes som levende visum. Nei, det er ikke lett å få varig opphold i Norge – hvis du ikke har noen herboende å gifte deg med. Har du det, er det lett, og det er det misbruket Dagbladet med åpne øyne ikke klarer å se. Dessverre.