Barn i utlandet

Britisk jente (12) funnet på Taliban-skole i Pakistan

Etter samlivsbrudd tok faren datteren med til Pakistan. I rettstvisten hevdet far at ingen muslimsk jente kan bli plassert hos en ”frafallen mor i en seksuelt åpen kultur”. I Pakistan er jenta plassert på en islamistisk internatskole, sporet opp av britisk media. Far synes det er greit, men mor i England synes uten rettigheter.

I september i fjor meldte HRS om 12 år gamle Molly med britisk mor og pakistansk far som antakelig var kidnappet av far til Pakistan etter at faren hadde brukt privat etterforsker for å spore opp datteren i Storbritannia.
Moren hadde tatt med seg Molly i skjul grunnet skilsmisse og trusler. Molly ble etter kort tid funnet i Pakistan, og påstod at hun forlot Storbritannia frivillig, og ønsket å være i Pakistan hos faren og hans familie resten av livet. Hun insisterte også på å ikke bli kalt Molly lenger, men Misbah.
Saken har rullet i media i Storbritannia i snart et halvt år, med et særlig fokus på hvilke rettigheter Molly sin mor, Louise Campbell, har for å få datteren hjem igjen. At kidnapping av barn fra Storbritannia til Pakistan skjer så godt som daglig, med 3 – 400 saker i året, er sterkt medvirkende til den store oppmerksomheten rundt Molly og hennes mor.
Nå har Timesonline.co.uk snakket med Molly. De fant henne ikledd burkha på en internatskole som ledes av en gruppe som kalles Jamia Hafsa og som underviser i Talibans ånd. Gruppen mistenkes for bånd til al-Qaeda.
Faren til Molly sier at datteren er ”voksen” og derfor bestemmer selv over livet sitt. At jenta er på en skole som fostrer terrorister, stiller han seg likegyldig til så lenge datteren er lykkelig, hevder han. I løpet av rettstvistene i Pakistan om forelderretten, la faren frem skriftelige krav om at ingen muslimsk jente kan bli plassert hos en ”frafallen mor i en seksuelt åpen kultur”.
Molly er ikke alene om å få oppvekst hos ekstreme islamister i gruppen Jamia Hafsa. Det beregnes at hele 3 500 jenter i alderen 0 – 20 år er på skoler ledet av Jamia Hafsa.

Pakistan skal nå ha så mange som 13 000 såkalte madrassa, religiøse internatskoler. Til tross for et betydelig internasjonalt press om å stoppe denne ekstremismen, ser det ikke ut til at den pakistanske regjeringen har vilje eller evne til å rydde opp.