Familiegjenforening

Hylekoret mot 21-årsgrense har glemt teksten

Dagsavisens føljetong mot 21-årsgrense for familieetablering i Norge gjennom ekteskap fortsetter. Etter at LOs Gerd-Liv Valla hadde fått utbrodert sitt unyanserte syn, så var det Høyres Erna Solberg som fikk slippe til med sine unyanserte påstander.

Deretter ble spalteplass tildelt Anne Lise Ryel, nestleder i Oslo Ap, som forsikret at Oslo Ap vil arbeide aktivt mot 21-årsgrensen framover. «En slik aldersgrense strider mot menneskerettighetene. Det er en helt urimelig forskjellsbehandling av voksne mennesker. I tillegg er det svært usikkert hvor treffsikkert virkemidlet er, og hvilke konsekvenser det kan få,» sa Ryel, og fortsatte: «Stadig flere oppholder seg perioder i utlandet når de er rundt 20 år – for å studere, arbeide eller bare reise. En del av dem vil ønske å gifte seg av kjærlighet, men bli stoppet av en slik aldersgrense.» Vi har sagt det før, og gjentar det gjerne: Når skal noen av disse bli utfordret på å fortelle oss hvordan en 21-årsgrense kan være i strid med menneskerettighetene? Og hva i all verden mener Ryel med at unge i utlandet på rundt 20 år ikke kan gifte seg?

Neste ut i Dagsavisen er Juss-Buss, som hevder at «føleri ikke bekjemper tvangsekteskap», hvorpå de harselerer med fem jenter med innvandrerbakgrunn som har støttet 21-årsgrense og tilknytningskrav. De forklarer: «Juss-Buss mener at en 21-årsgrense for familiegjenforening ikke vil være et effektivt virkemiddel mot tvangsekteskap. Jentegjengen sier til Dagsavisen at det er en liten pris å betale om noen må vente ett år eller tre med å gifte seg. Men dette argumentet kan slå hardt den motsatte veien: Ventetiden vil være en liten pris å betale for familien. I de kulturene hvor tvangsekteskap er utbredt, er det vanlig at de unge bor hjemme til de gifter seg. Da er det naivt å tro at presset blir mindre, bare ekteskapet utsettes noen år. I verste fall kan de unge bli sendt tilbake til hjemlandet for å tvangsgiftes – og nektes å komme tilbake til Norge. 21-årsgrense hindrer heller ikke at barna giftes bort når de er 18 år, og holdes i hvert sitt land til de fyller 21.»

Dette er pinlig, Juss-Buss: Hvis dere ikke evner å sette dere inn hva reglene tilknyttet 21-årsgrense og tilknytningskrav innbefatter, bør dere kanskje holde en lavere profil. Men enda bedre: Hvis dere argumenterer for et reellt tilknytningskrav vil ikke de som på sikt ønsker familiegjenforening i Norge kunne sende noen ut av landet. Og de som kommer til landet under 21 år, må komme hit på annet visum enn ekteskapskontrakten, for eksempel på student- eller arbeidsvisum. Det må da være et gode – både for ektefellen her og samfunnet for øvrig? Det vil antakelig også gi færre tvangsekteskapssaker til Juss-Buss, og det er vel bra, eller?