Familiegjenforening

Erna Solberg advarer mot 21-årsgrense

Dagsavisen fortsetter sin propaganda mot de foreslåtte innstramninger i familiegjenforeningspolitikken, og i dag er det motstanderen Solberg fra Høyre som får uttale seg. "En 21-årsgrense vil være lett å sno seg unna og ikke hjelpe i kampen mot tvangsekteskap," påstår Høyreleder Erna Solberg.

Solberg var selv minister med ansvar for dette feltet i den forrige regjeringen, og hennes «løsning» handlet, ikke overraskende, om penger. Hun sørget for at forsørgelseskravet for herboende mellom 18 -23 år ble reelt. Med andre ord ble ikke de unge beskyttet mot et tvangsekteskap – de måtte i tillegg finansiere det selv. Og for å kunne finansiere det, måtte de slutte på skolen. Du snakker om fantastisk tiltak!

Høyrelederen er også redd innstramninger i familiegjenforeningspolitikken kan skape mer rasisme, selv om reglene skal gjelde alle. «Det vil forsterke innvandrerfiendtligheten hvis nordmenn opplever at de på grunn av disse tradisjonene kommer i en situasjon hvor de også mister frihet,» sier hun. Også mister frihet? Dette utsagnet tyder bare på én ting: Solberg skjønner ikke problematikken med tvangen om å inngå og forbli i et ufrivillig ekteskap. Derfor kan vi heller ikke forvente gode tiltaksforslag fra den kanten, og hennes «advarsel» bør falle på stengrunn.

Mens flere og flere blir tvunget inn i ufrivillige ekteskap, er Høyrelederen mest opptatt av å vise sin opposisjon og forkaste regjeringens forslag. Men det kan vise seg å bli mer kostbart for Høyre enn hva Solberg forstår. Partiene burde heller være seg sitt ansvar bevisst og finne en felles løsning på de grove overgrepene mange av våre nye borgere opplever.

Dagsavisen.no.