Barn i utlandet

Utdanningsretten foran foreldreretten, sier menneskerettighetsdomstolen

En nylig avsagt dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) kan innebære at spesielt hjemmeundervisning og religiøse friskoler får dårligere kår. Samtidig kan det sikre at barn får iveratt sin utdanningsrett.

Det var 11. september at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasburg vedtok at barns rett til utdanning er overordnet foreldreretten, melder Dagen.no.

Bakgrunnen for vedtaket er et tysk foreldrepar som ønsket hjemmeundervisning for sine barn, men tysk lov forbød dette, og saken ble derfor klaget inn for EMD. Domstolen inkluderer i utdanningen også det sosiale og integrerende aspekt i samfunnet, og i dommen fremgår det at skoledeltagelse er en nødvendig del av integreringsprosessen i samfunnet for barna. I domspremissene fremkommer det også at foreldres religiøse påvirkning av barn er utilbørlig dersom barna ikke skjønner konsekvensene av den påvirkning de blir utsatt for.

HRS mener dette er en viktig – og gledelig – dom! Dommen kan både være med på å sikre alle barns rett til utdanning og styrke integreringen.