Familiegjenforening

Underskriftskampanje – vi krever en ny familiegjenforeningspolitikk

Underskiftskampanjen via vårt nettsted er nå avsluttet. Den samlet 449 underskrifter på en uke. Listen er i dag oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet i tilknytning til høringen om 21 års grense for familiegjenforening gjennom ekteskap til Norge, samt et krav om tilknytning.

Samtidig erfarte vi en utfordring knyttet til slike underskriftslister: Flere unge kvinner med utenlandsk bakgrunn har tatt kontakt og fortalt at de frykter for represalier ved å tilkjennegi at de støtter en innstramming i familiegjenforeningspolitikken. Dette selv om HRS ikke har offentliggjort listen. Vi synes det er svært trist at trusselkulturen, også misvisende (i norsk forstand) kalt «æreskulturen», har klart å befeste seg i et slikt omfang i Norge. HRS vurderer om vi kan følge opp. Vi kommer således tilbake med mer om dette på et senere tidspunkt.