Barn i utlandet

Tvilen må komme barn og kvinner til gode, nesten alltid

Justisminsteren tror at mange barn i Norge lever med vold. Han bryr seg ikke om antallet, volden skal opphøre. Tvilen må komme barn og kvinner til gode, sier statråden. Men når det gjelder dumping i utlandet eller kjønnslemlestelse, da teller tvilen?

Langt over 100 000 barn lever med vold i familien, tror justisminister Knut Storberget (Ap). Nå vil an sørge for at voldsmenn over hele landet får hjelp til å slutte å slå, skriver Aftenposten.no. «Jeg tror at over 100 000 barn er utsatt for vold i familien, enten direkte eller indirekte som vitner til vold. Jeg tror også at det er et forsiktig anslag, tallet er antagelig mye høyere,» sier Storberget.

Bakgrunnen for estimatet på over 100 000 barn er basert på fjorårets NIBR-undersøkelse, som viste at hver fjerde kvinne har vært i forhold der det forekommer vold eller trusler om vold. 57 prosent av voldsofrene hadde minst ett barn ved siste voldshendelse. I underkant av 40 prosent av disse barna hadde sett foreldrene bruke vold mot hverandre. I tillegg har Justisdepartementets utført egne voldsmålinger en tilfeldig uke i 2003 og i 2005. På en uke i fjor ble det offentlige hjelpeapparatet oppsøkt av 2 000 barn og 1 000 kvinner som var utsatt for vold eller var vitne til vold. De aller fleste barna var under 15 år, mange av dem under skolealder. 85 prosent av voldsutøverne var menn.

Ikke alle fester lit til det høye anslaget barn som lever med vold. Men til dette sier Storberget: «Tvilen må komme barna og kvinnene til gode. Jeg tror absolutt at dette tallet bare er et forsiktig anslag.»

….men ikke for spesifikke problem for barna med innvandrerbakgrunn?HRS synes det er svært positivt at regjeringen tar barns situasjon på alvor. Samtidig vil vi minne justisminsteren og regjeringen om at det finnes mange norske barn med innvandrerbakgrunn som er sendt ut av landet – og som ingen vet hvor er eller hvordan de har det. Ingen vet heller hvor mange det faktisk handler om. Når HRS la frem denne problematikken i 2004 ble det kun en diskusjon om tall, der daværende regjering mente at vårt anslag på 5 000 var for høyt. Vi kan heller ikke erindre at partiene i dagens regjering, Ap, SV og Sp, kom med noen forslag til tiltak.

Den samme problematikken gjør seg gjeldende for jentebarn som står i fare for å bli kjønnslemelstet. HRS sitt forslag om obligatorisk helseundersøkelse av alle barns underliv, ikke bare guttenes, avviste forrige regjering og denne regjeringen har heller ikke grepet sjansen til å få iverksatt slike undersøkelser.

Skal vi konstaterer at tvilen ikke kommer disse barna til gode?