Barn i utlandet

Mann fengslet for å ha bortført barna til Iran

Faren bortførte sine tre mindreårige barn til Iran. Ved retur til Norge blir han tiltalt for barnebortføringen, men hevder selv at det var familien i Iran som nektet han å ta med seg barna tilbake til Norge. I går ble han dømt til fengsel i ett og et halvt år. Men barna er fortsatt i Iran.

Den 45 år gamle mannen fra Iran, bosatt i Norge, ble i Ryfylke tingrett i går dømt til fengsel i ett år og seks måneder. Retten fant det bevist at mannen ulovlig bortførte sine tre barn på henholdsvis 7, 11 og 12 år til Iran. Han er også dømt for trusler mot kona og barna.Mannen hadde forbud mot å ta barna med seg ut av Norge etter en sivilrettslig kjennelse fra Stavanger tingrett grunnet samlivsproblemer med kona og uenighet om samværsrett med barna. Likevel tok han barna med seg til Iran i begynnelsen av august, og returnerte alene til Norge ca. 1 måned senere. Barna skal visstnok være plassert hos hans søster i Iran, men ingen vet sikkert.
Barna snakker ikke farsi, kun engelsk og norsk. Ifølge dommen kan ingen av personene barna har bodd hos i Iran kommunisere med barna på et felles språk. Selv hevder faren at det er hans familie i Iran som har nektet han å ta med barna tilbake til Norge. Men i tekstmeldinger sendt til kona har mannen skrevet at hun ikke vil få se barna får hun trekker samværssaken. Han antydet også at barna ikke er trygge. Retten fant det straffskjerpende at «truslene om barnas trygghet er brukt som tvangsmiddel overfor en mor som ikke vet hvor hennes barn befinner seg eller når hun vil få se dem igjen», melder Stavanger Aftenblad i følge Aftenposten.no.Den tiltalte 45-åringen mener seg uskyldig dømt for barnebortføring og anker dommen til lagmannsretten. Mannens forsvarer, advokat Sigurd Klomsæt, mener det er flere alvorlige saksbehandlingsfeil under rettssaken i Ryfylke tingrett. ”Primært vil vi jobbe for å få dommen og hovedforhandlingen opphevet. Det er begått en stor feil når barna ikke er avhørt. Norske myndigheter har ikke løftet én eneste finger for å avhøre dem,” sier Klomsæt til Stavanger Aftenblad.no.

HRS håper Klomsæt vinner frem med kravet om at barna avhøres – men at det skal skje i Norge. Vi opplever det som tilnærmet en skandale at norske myndigheter ikke sikrer at barn ikke tvangskilles fra sine foreldre. En slik adskillelse er også brudd på barnkonvensjonen. Det må derfor forlanges at faren, som tross alt har ført dem ut, sørger for at de tre barna kommer tilbake til Norge for å gi sin versjon av saken. Når barna er tilbake, må også barnevernet kobles inn, og det må vurderes om far er skikket til ha foreldreansvar for sine barn, eller om dette skal overføres til mor alene. For å sikre at barna returnerer til Norge, bør far settes i varetekt inntil de er tilbake. Varektsfengslingen bør gjelde (eventuelt gjentas) inntil barna er i Norge, og ikke kobles sammen med fengselsstaffen han nå er idømt. Etter endt soning, og når barna er her, bør mannen utvises for godt fra Norge.