Barn i utlandet

Borførte barna til Burundi

Da kona gikk i fra han, tok han barna til sin familie i Burundi. Så retunerte han selv til Norge, mens barna måtte bli igjen. I Norge ble han dømt for barnebortføring, men barna er fortsatt i Afrika.

I Horten er en 30 år gammel far straffet med ubetinget fengsel i halvannet år for å ha bortførte sine tre barn fra moren. Han er også dømt for vold mot to av barna. Mannen er politisk flyktning fra Burundi, melder TB.no
I desember i fjor flyttet kona fra mannen og søkte opphold på et krisesenter. Kort etter flyttet også parets tre barn som er i alderen to til ni år. Begge foreldre krevde å få den daglige omsorgen for barna. I påvente av rettslig avgjørelse inngikk de midlertidig rettsforlik om at barna skulle være hos moren.
Men mannen mener at kona ikke er en god mor for barna, og i august stakk han av med de tre barna og reiste til Tanzania. Ifølge mannen har barna det bedre hos hans mor og søster i Burundi enn hos sin mor. Han sier at barna blir der så lenge han ønsker det.
Mannen ble arrestert da han kom tilbake til Horten etter å ha etterlatt barna i Afrika. Han ble varetektsfengslet, og har i snart tre måneder sittet i Sem fengsel. Dommen som er avsagt av enstemmig rett, er identisk med påstanden til påtalemyndigheten.

Men barna er fortsatt i Afrika.