Familiegjenforening

VGs kommentator har sett lyset

Elisabeth Skarsbø Moen i VG gir i en innsiktsfull kommentar støtte til å øke aldersgrensen for familieetablering gjennom ekteskap samt å innføre tilknytningskrav.

Moen går i sin kommentar lengre enn de fleste ved å sette spørsmålstegn ved tradisjonen arrangert ekteskap i seg selv: ”Når vi aksepterer arrangerte ekteskap, aksepterer vi dermed at det legges press på annengenerasjons innvandrere om å gifte seg med en fra opprinnelseslandet.” Hun argumenterer videre for lovendringer i god sosialpolitisk ånd: ”Kampen for likestilling og frihet til selv å velge livsledsager har ikke kommet til oss i Norge uten lovfestet forskjellsbehandling av kvinner og menn. Derfor må vi nå forskjellsbehandle unge kvinner og menn fra ikke-vestlige land, slik at de også kan ta del i vår frihet.”

En ”blomsterbukett” fra oss til Moen!