Familiegjenforening

SV ville stoppe høring om aldersgrense for familieetablering i Norge

Motstanden til forslaget om aldersgrense for familieetablering gjennom ekteskap er så stor i SV at de ønsket å forhindre at forslaget ble sendt ut på høring.

«Men når vi likevel aksepterer at det ble sendt ut, er det fordi vi har fått garantert at det ikke er konkludert i regjeringen,» sier SVs parlamentariske leder Inge Ryan til Dagsavisen.no. Dette sier jo litt om det hvordan demokratiet i SV forvaltes. For øvrig burde Ryan og andre i regjeringen heller enn å prøve å stoppe en høring om dette viktige tiltaksforslaget, lagt vekt på hvordan høringen kunne nådd bredt ut. Flere kvinner med innvandrerbakgrunn har kontaktet HRS med spørsmål om hvordan de kan få sagt sin mening – for de er svært lei seg for at motstanden mot reglene synes så stor. De samme unge kvinnene påpeker at det er viktig at det blir en 24-årsgrense, da en 21-årsgrense ikke vil nytte. Og som én av disse sa: «Til og med mamma lurer på hvordan hun kan få gitt sin støtte til danske regler!». Men Ryan og co. vil vel finne på tiltak som skal få disse til å tie?

I samme avis fremkommer det at Aps innvandringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande, sammen med fem andre Ap-representanter, blant dem Anniken Huitfeldt og Anette Trettebergstuen, har sendt brev til seks statsråder der de ber om at innsatsen mot tvangsekteskap samordnes bedre enn i dag. Dette tiltaket burde de ha kommet med for lenge siden – og ikke som en konskevens av et forslag om aldersgrense. Men det sier jo sitt når de samme stortingsrepresentantene hevder at «de helst hadde sett at regjeringen vurderte andre virkemidler først». Hvor i all verden har disse politikerne vært? Faktumet er jo at det har vært prøvd en rekke virkemidler – og ingen har fungert.