Familiegjenforening

Statsråd Hanssens tomme pult – og feige organisasjoner

HRS er blitt gjort oppmerksom på en sjelden god leder i Dagsavisen som sto på trykk lørdag 14. oktober (dessverre ikke tilgjengelig på nett). Den er skrevet av fungerende leder for nyhetsavdelingen, Nilas Johnsen, under tittelen "For feige til å gjøre noe".

Johnsen utfordrer her alle motstanderne av aldersgrense for familiegjenforening gjennom ekteskap, til å «å våge å foreslå alternative tiltak». For som han sier: «En aldersgrense på 21 år for å hente utenlandske ektefeller til Norge, er det viktigste tiltaket regjeringen har lagt fram mot tvangsekteskap. Når det diskuteres på Standpunkt eller Tabloid er alle enige om at tvangsekteskap er et onde som må bekjempes. Men ingen er enige om hvordan. Den utskjelte integreringsministeren Bjarne Håkon Hanssen har gang på gang bedt om alternative forslag, men pulten hans er forblitt tom. Det kan virke som om organisasjonene som nå er bedt om å komme med forslag er for feige til å gjøre noe.»

Vi håper alle organisasjoner og politiske partier (og eventuelt private aktører) nå kjenner sin besøkelsestid – forslaget som er sendt på høring har frist innen 23.november. Og vi minner om at det er fullt lovlig å komme med andre og bedre tiltak!