Familiegjenforening

Farlige danske innvandringsregler eller «farlige» politikere?

Knapt noen politiker med innvandrerbakgrunn har gjort større skade for integreringspolitikken enn Høyres Afshan Rafiq. I forrige Stortingsperiode var hun ”en propp” i regjeringen som stanset nærmest ethvert forsøk på politiske endringer, har sentrale politikere på Stortinget fortalt HRS.

Til tross for at Rafiq og ektemannen Aamir J. Sheikh (H) har gått gjennom et mangeårig mareritt med fysiske og psykiske overgrep for å kunne gifte seg, har knapt noen mer hardnakket forfektet at ”majoriteten” av unge muslimer i Norge ”lever med individuell frihet”. Rafiq har senest i to debatter med Hege Storhaug i den siste tiden (NRK P1 Her og Nå og Kulturbeitet P2) referert til seg selv som ”bevis” på ungdommens utstrakte frihet. Denne skammelige desinformasjonen som Rafiq har bedrevet både på Stortinget og i andre fora, har medvirket til å lamme politisk handling, særlig knyttet til å beskytte ungdom mot transkontinentale familieavtalte ekteskap. Rafiq fortsetter den systematiske desinformasjonen knyttet til dansk politikk på dette feltet. Hun har gjentatte ganger referert til såkalt dansk forskning som i følge Rafiq dokumenterer at de danske reglene ikke fungerer, ja, at de faktisk fungerer mot sin hensikt. I dagens Dagbladet.no har journalist Meland fulgt opp en del påstander som er fremmet i debatten, og har funnet frem til faktiske forhold og foreliggende materiale fra Danmark. Dette fratar flere enn Rafiq troverdighet. Rafiq innrømmer nå at ”hun ikke kjenner godt nok til forskningen fra Danmark”, skriver Dagbladet.no. Men så fortsetter hun jammen i samme kjente stil: Hun forfekter at ”uansett det at nydansker tar høyere utdannelse og gifter seg senere”, så har ikke dette ”noe med denne lovendringen å gjøre, men (at) dette er en internasjonal trend”. Hvilken trend? Hvilken forskning er det nå hun sikter til?Også Audun Lysbakken (SV) har flere ganger gått hardt ut mot de danske reglene. Han «innrømmer nå at han ikke er den som har jobbet mest med dette temaet i partiet. – Vi har erfaringer fra folk i partiet som har sett på dette, og vi har kontakt med dansk venstreside, som er kritisk til tiltaket. Det er sikkert sånn at dansk høyreside vil si at det er vellykket, men de har andre målsetninger enn oss. Slik jeg har forstått det finnes det konkrete eksempler på at minoritetsungdom er blitt sendt ut av landet. Dessuten har vi en annen konsekvens, det er jo at det bor mange danske kjærlighetsflyktninger i Sverige,» sier Lysbakken til Dagbladet.no. Vel, det hadde kanskje vært en fordel om SV snart tok mål av seg til å sette seg inn i hva reglene egentlig innebærer. Men et lite råd til Lysbakken: Ikke spør Heikki Holmås, han forstår dem nemlig heller ikke. HRS har forsøkt mange ganger å forklare reglene til han, men han har visstnok bestemt seg for at de ikke virker. Uansett.

Og PS! til Dagbladet.nos faktaboks hva gjelder tilknytningskrav: «For å få familiegjenforening, eller familiesammenføring, som det heter på dansk, krever den danske stat at paret har samlet mest eller lik tilknytning, altså botid, til Danmark.» (Endringen uthevet: paret trenger altså ikke ha størst tilknytning til Danmark, det holder også med lik tilknytning).