Barn i utlandet

Far siktet og fengslet for bortføring av tre barn

Far fengslet for å ha bortført barna til utlandet.