Barn i utlandet

Elever forsvinner over hele landet

Skolebarn med innvandrerbakgrunn forsvinner fra hele landet. Regjeringen lover tiltak.

En undersøkelse NRK.no har gjennomført, viser at én av ti grunnskoler opplever at elevene ikke møter opp på skolen. 493 skoler har svart på spørsmålene i undersøkelsen, og problemet er størst i Oslo.

Undersøkelsen avdekker at de aller fleste som uteblir, har innvandrerbakgrunn. Flere skoler oppgir at elevene ikke har kommet tilbake til skolen etter opphold i utlandet sammen med sine foreldre. Kunnskapsminister Djupedal (SV) er bekymret, og regjeringen lover å komme med tiltak for å hindre at barna blir borte fra skolen.

HRS vil takke Regjeringen for at de endelig tar problematikken alvorlig, og håper at det ikke går vinter og vår, for ikke å si år, før tiltak kommer på plass.