Familiegjenforening

24-årsregelen virker etter hensikten, viser dokumentasjon fra Danmark

De nye reglene i Danmark som ble innført i 2002, blant annet med 24-årsgrense for familieetablering i Danmark og tilknytningskrav, har brutt ikke-vestlige innvandreres ekteskapsmønster.

Det er årets første utgave av ”Tall og fakta 2006 – befolkningsstatistik om utlændinge” (rapporten i pdf) som avdekker at de nye reglene er en suksess. Befolkningsstatistikken viser en halvering i antallet av førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere (andregenerasjon) fra ikke-vestlige land som inngår henteekteskap. I 2001 inngikk 62,7 prosent henteekteskap, men i 2005 var dette tallet falt til 37,9 prosent. I samme periode steg antallet som giftet seg med dansker fra 16 prosent i 2001 til 24 prosent i 2005. Det har også skjedd en økning i andelen førstegenerasjonsinnvandrere og etterkommere som har giftet seg med en annen innvandrer i Danmark, fra 17,3 prosent i 2001 til 29,1 prosent i 2005.

”Udlændingepolitikken virker præcis efter hensigten. Vi har fået styr på indvandringen og fået brudt det mønster, hvor man i generationer primært hentede sin ægtefælle i hjemlandet. Vi hører ikke længere kommuner, der råber op om, at de ikke kan håndtere antallet, der kommer,” sier integreringsminister Rikke Hvilshøj til Jyllands-Posten. Hun mener at tallene viser at 24-årsregelen virker nettopp for å forhindre tvangsekteskap, samtidig som hun påpeker at regjeringen vet at noen mener å bli urimelig rammet av reglen. Men hun understreker at så lenge landet har en utfordring med tvangsekteskap og integrering, blir det ingen endringer. Kritikerne mener derimot at disse endringene ville kommet uansett. Uzma Andreasen, leder for Foreningen for Etnisk Ligestilling, mener at unge innvandrere er blitt mer selvstendig i deres valg av ektefelle. Dette begrunner hun ut fra hvem hun kjenner. Også talspersonen for Muslimer i Dialog, Zubair Butt Hussain, mener at det blant unge innvandrere og etterkommere er blitt en helt annen tendens til å gifte seg med en i Danmark eller Europa, men at det ikke har noe med reglene å gjøre. Også han viser til egen omgangskrets.

Les i Jyllands-Posten.dk