Familiegjenforening

Klassekampens redaktør tenker – Dagbladets leder desinformerer

Det er ingen tvil om at Klassekampens redaktør Bjørgulv Braanen går flere runder med seg selv hva gjelder aldergrense for henteekteskap og tilknytningskrav.

Fra å være motstander av slike regler, snudde Braanen prisverdig nok etter å ha lest Hege Storhaugs nye bok «Men størst av alt er friheten», og mener nå at slike regler er nødvendig for å forhindre at unge mennesker giftes bort mot sin vilje. I dagens leder tar Braanen ett enda lengre skritt – han taler ikke bare kritikerne rett imot, men han irettesetter dem for å hevde at det er et dårlig virkemiddel fordi det rammer alle – ikke bare dem som beviselig blir utsatt for tvangsekteskap. For som han skriver: «Det er riktig, men det er kanskje også noe av styrken med forslaget,» og fortsetter: «I norsk, progressiv sosialpolitikk er det også lang tradisjon for å gjennomføre ordninger som omfatter hele befolkningen for å oppnå sosialpolitiske effekter. Norge har for eksempel hatt en restriktiv alkoholpolitikk og har nå fått en røykelov. Disse ordningene omfatter ikke bare dem som lider av alkoholisme eller har lungekreft, men de bidrar likevel til at færre blir rammet. Slik tror vi også en regel om aldersgrense vil kunne fungere.»

Men om Klassekampens redaktør tenker, så kan ikke det samme sies om dagens leder i Dagbladet (ikke tilgjengelig på nett). Her hevdes det, med utrettelig styrke og ufattelig hovmod, at: «Erfaringer fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok til å komme inn i Danmark.» Dette er beviselig feil, hvilket Dagbladet synes å bry seg lite om, men for å vise hvor utrolige «humane» de er avslutter de slik: «Vi er like sterke motstandere mot tvangsgifte som de varmeste tilhengere av aldersgrense, enten det er Frp, Human Rights Service eller Klassekampens redaktør. Men vi tror ikke på enkle løsninger for å oppnå kulturelle endringer. Vi har lært at viktige fremskritt vinnes over tid.» Og vi legger til for egen regning: Uansett hvor mange som ofres på veien.