Familiegjenforening

Dagbladets uendelige treghet

Karianne Bogen i Human Rights Service går i dagens Dagbladet til rette mot en lederartikkel i avisen, hvor hun innledningsvis sier: "På lederplass 27/9 fremmer Dagbladet påstander om et tema ledelsen har lite kunnskap om, innvandring ved giftemål og tvangsekteskap. Enda verre er det at avisen fremmer feilinformasjon. Dagbladet sier: «Erfaringene fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok.» Hvor er kilden til denne påstanden? Og vel så interessant: Hvor er logikken?"

Karianne Bogen, HRS, publisert i Dagbladet

På lederplass 27/9 fremmer Dagbladet påstander om et tema ledelsen har lite kunnskap om, innvandring ved giftemål og tvangsekteskap. Enda verre er det at avisen fremmer feilinformasjon. Dagbladet sier: «Erfaringene fra Danmark viser at unge kvinner og menn fortsatt tvangsgiftes, men dumpes i hjemlandet mens de venter på å bli gamle nok.» Hvor er kilden til denne påstanden? Og vel så interessant: Hvor er logikken?

Regjeringen vurderer, så vidt vi kjenner til, ikke å kun innføre en aldersgrense, da det nettopp kan føre til dumping av ungdom inntil de innfrir alderskravet for å hente ny ektefelle. Økt aldersgrense skal følges av krav om tilknytning, ellers er tiltaket helt uansvarlig. Hvis barn og unge sendes til opprinnelseslandet for lengre opphold, får de en minus på kontoen på tilhørighet til Danmark. Hvis de så også giftes bort i opprinnelseslandet, blir parets samlede tilknytning størst til opprinnelseslandet, og da sier reglene at familieetableringen skal skje der. Altså er det svært lønnsomt å holde både barn og ungdom på skolebenken i Danmark, kanskje det aller mest geniale med tilknytningskravet.

DAGBLADET understreker sin motstand mot tvangsgifte. Men motstanden må følges av handling hvis den skal ha troverdighet. Dagbladets «tiltak» er å ta tiden til hjelp: «Vi har lært at viktige fremskritt vinnes over tid.» Det er godt ikke alle har så god tid, for det gir virkelig håp når det ytterste venstre i norsk dagspresse, redaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen, skifter mening om et så alvorlig tema. Braanen endret mening (Klassekampen 19/9) på bakgrunn av å ha lest Hege Storhaugs nye bok «Men størst av alt er friheten. Om innvandringens konsekvenser». En bok Dagbladet kanskje ikke vil ta i – det kan jo tilføre dem kunnskap de ikke vil ha?

Dagsnytt 18, NRK P2, ønsket debatt om dette i dag – men Dagbladet vil ikke stille opp. Det sier vel sitt.