Barn i utlandet

Savnede elever forklares med kulturkollisjon

Barnevern og rektor tror at språkproblemer og kulturelle forskjeller er skyld i at barn med innvandrerbakgrunn uteblir fra skolen.

Barnevernet og rektoren ved ungdomsskolen i Drammen, mener det er stor grunn til å anta at språkvansker og kulturelle forskjeller er en sterkt medvirkende årsak til at elever uteble fra skolestart. For to av sakene bekreftes at foreldreparene har mangelfulle norskkunnskaper, og at det kan ha bidratt til å skape uklarhet. Hun tror enkelte innvandrerforeldre ikke forstår betydningen av at barn møter på skolen hver dag og slik sett sliter med å tilpasse seg den norske skolehverdagen. Samtidig er at det norske samfunnet mer gjennomregulert og annerledes enn det de er vant til. Rektoren mener også det er tydelig forskjell på barn av foreldre som er godt integrerte i samfunnet, og dem som faller utenfor. Leder ved Senter for oppvekst, Liv Gjønnes, understreker at det er viktig å være tydelig i disse sakene, samtidig som hun melder full gjennomgang av rutinene: «Vi må bruke de verktøy vi har til rådighet med omhu,» sier Gjønnes til Drammens Tidende.no

Det er å håpe at skoleledere og barnevernsrepresentanter landet over lærer av de erfaringer som nå er gjort i Drammen – og ikke romantiserer at barn og unge, som skal ha sitt voksne liv i Norge, har store deler av sin oppvekst utenfor Norge, slik som blant annet Høgskolen i Oslo gjør.