Barn i utlandet

Norske fosterbarn ble tyrkiske i Tyrkia

I mai i år reiste de norske fosterforeldrene til Tyrkia på ferie med sine to fosterbarn. Barna har opprinnelse fra Tyrkia, men har bodd hele sitt liv i Norge. I Tyrkia bor derimot barnas biologiske foreldre, etter at de flyktet fra Norge i redsel for at barnvernet skulle frata dem omsorgen for deres tredje barn. Da fosterbarna landet i Tyrkia, ble de ansett som tyrkiske. Og marerittet startet for forsterforeldrene. Vi har samlet noen av medieoppslagene.

Fosterforeldrene tok barna til Norge til tross for utreiseforbud

22.08.06: Den ulykkelige ferieturen til Tyrkia for fosterforeldrene til to norsktyrkiske gutter har tatt en ny vending. Det var i mai i år at fosterforeldrene tok guttene til Tyrkia. I Tyrkia bor guttenes biologiske foreldre som rømte fra Norge for å hindre at barnevernet grep inn og overtok omsorgen overfor flere barn i familien. I Tyrkia gikk den biologiske familien rettens vei for å få guttene tilbake, og guttene ble av tyrkisk rett nektet utreisetillatelse. Men etter over 100 dager ufrivillig opphold i Tyrkia, trosset fosterfamilien utreiseforbudet, kjøpte flybilletter og rømte tilbake til Norge med gutten. «En nødvendig, men ikke modig handling,» sier fosterfar Carsten Flo til Rogalands Avis.

Stavanger kommunes advokat, Nils Geir Vestvik, forteller at han mottok meldingen om hjemkomsten med glede. «Jeg er fornøyd. Dette er til barnas beste. Fosterforeldrene har vist handlekraft og mot,» sier han, og legger til at saken har to sider: Det er konvensjoner på den ene siden, og en privat sak på den andre. Når det gjelder respekt for avgjørelsene som er gjort i Norge er saken i realiteten løst, skjønt det formelle mangler. Dette gjelder i forhold til begge aspektene. Samtidig legger han til at han ikke regner med å være helt ferdig med saken.

Fosterforeldrenes advokat, Atle Helljesen, bekrefter at han kjente til hjemreiseplanene og påpeker at han ser på dette som en ren nødrettssituasjon. «Guttene har bodd hos fosterforeldrene i fire år, de er begge født og oppvokst i Norge og saken i forhold til de biologiske foreldrene har tidligere vært prøvd i en rekke domstoler», sier han.

Men advokaten til guttenes biologiske foreldre i Tyrkia, Arnhild Skretting, mener Stavanger kommune kan ha bidratt til å krenke tyrkisk suverenitet. «Nå er vi veldig interessert i å vite hva slags rolle barnevernet i Stavanger har spilt i denne saken. Vi vet at barnevernet hele tiden har manglet respekt for tyrkisk rettsvesen, de har heller ikke fulgt UDs råd. Dette er en krenkelse av tyrkiske suverenitet som kan få utenrikspolitiske og diplomatiske konsekvenser», mener Skretting. Men den norske advokaten Skretting er taus om at hennes bistand til de biologiske foreldrene, som rømte fra Norge til Tyrkia i februar i år med et tredje barn som de også fryktet å miste omsorgen for, finansierers av norske skattepenger. Pengene er bevilget av Fylkesmannen i Rogaland etter reglene om fri rettshjelp. Tidligere har barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, rast mot at det kan være grunnlag for å få fri rettshjelp i en sak der man går til søksmål mot norske myndigheter i utlandet, for en dom som er rettskraftig i høyesterett i Norge.

Les sakene i Rogalands Avis

Tyrkisk domstol kidnappet to norske fostergutter

14.08.06: Fosterforeldrene tok sine to norsktyrkiske gutter med på ferie til Tyrkia, hvorpå guttenes biologiske foreldre krevde foreldreansvaret tilbake under henvisning til at guttene er tyrkiske statsborgere i Tyrkia. I tre rettsinstanser har forsterforeldrene tapt, og nå hevder advokat Nils Geir Vestvik at i realiteten har den tyrkiske domstolen kidnappet guttene. Han vil rettslig forfølge det han mener er et alvorlig brudd på Haag-konvensjonen og FNs barnevernkonvensjon, melder Nettavisen.no

Sviende nederlag i første runde

06.07.06: Mandag led fosterforeldrene et sviende nedelag i første runde. Fosterforeldrene og de to guttene får ikke komme hjem til Norge, melder TV 2 Nettavisen. Kjennelsen i den tyrkiske retten setter norske rettsavgjørelser til side, da de biologiske foreldrene mistet omsorgsretten for sine to sønner mens de bodde her. I Tyrkia er guttene tyrkiske statsborgere, og de biologiske foreldrene fikk en rettskjennelse om at guttene ikke fikk reise ut igjen av landet. De biologiske foreldrenes advokater understreket i retten at barnevernet i Norge har fratatt guttene den (tyrkiske) språklige-, kulturelle- og religiøseoppveksten de skal ha, også som fosterbarn i Norge. Denne prosederingen ble altså valgt selv om barna er født og oppvokst i Norge, de kan heller ikke et ord tyrkisk, i tillegg til at også deres biologiske foreldre har bodd mesteparten av livet i Norge.

De norske fosterforeldrene har stått svært alene i saken, kun med bistand av en tyrkisk advokat. De biologiske foreldrene har derimot hatt både storfamilien, og en tyrkisk – og en norsk advokat. Den norske advokaten, Arnhild Skretting, som representerer guttenes biologiske mor, forklarte i tyrkisk rett om det hun mener er norsk barneverns kulturelle overgrep mot de to guttene. I følge Skretting handler dette om kultur og kulturbakgrunn, da hun mener Stavanger kommune har nektet å akseptere at barna har en annen kulturell bakgrunn enn norske barn: «De har nektet å akseptere at de har muslimsk bakgrunn og barna har også vært nektet morsmålsundervisning,» sier Skretting til TV 2 Nettavisen. Den tyrkiske advokaten til de biologiske foreldrene sier til TV 2 at guttene kan få reise tilbake til Norge, men da må norske myndigheter gi garantier for at de får en oppvekst i tyrkisk og muslimsk kulturelt miljø.

Barnevernssjef Gunnar Toresen i Stavanger, innrømmer at rettsavgjørelse i Tyrkia er et nederlag. Norske myndigheter, med UD i spissen, hadde satset alt på at saken skulle bli avvist av den tyrkiske domstolen, ved såkalt «stille diplomati».

Finansieres av norske skattepengerNå kommer det også frem at den norske advokaten Arnhild Skrettings bistand til de biologiske foreldrene, som rømte fra Norge til Tyrkia i februar i år med et tredje barn som de fryktet å også miste omsorgen for, finaniserers av norske skattepenger. Pengene er bevilget av Fylkesmannen i Rogaland etter reglene om fri rettshjelp. «Jeg kan ikke forstå at det kan være grunnlag for å få fri rettshjelp i en sak der man går til søksmål mot norske myndigheter i utlandet, for en dom som er rettskraftig i høyesterett i Norge,» raser barnevernssjef i Stavanger kommune, Gunnar Toresen, til TV 2 Nyhetene.

Så mens norske myndigheter ikke vet hvordan de skal ivareta norske barn, så sitter fosterforeldrene og barna fast i Tyrkia, og må vente på en ny runde i tyrkisk rett 14. juli. Der skal guttene nå vurderes av tyrkiske psykologer, de skal ha undervisning i tyrkisk, og de biologiske foreldrene skal ha samvær med dem i helgene.

Her har Norge nok en utfordring – det stille diplomat hjalp ikke, hva med et mer høylydt?

Norske myndigheter svikter igjen barn med innvandrerbakgrunn

03.07.06: For fire år siden mistet et foreldrepar omsorgen for to av sine sønner, og Anette Rudland og Carstein Flo overtok omsorgen. Så gjorde fosterforeldrene det som kan vise seg å være en fatal tabbe: De reiste på en ukes badeferie til guttens opprinnelsesland, Tyrkia. Men da guttene landet på tyrkisk jord, ble de automatisk oppfattet å være tyrkiske statsborgere, fordi deres biologiske far er tyrkisk statsborger. Og i Tyrkia står guttenes biologiske familie klar til å kjempe for å få guttene tilbake, og familien fikk en domstol til å nekte guttene utreiseforbud. De biologiske foreldrene mener at det er tyrkisk rett som gjelder, og at det derfor ikke betyr noe at norske domstoler for fire år siden fratok dem omsorgsretten for guttene.

I morgen skal saken opp i tyrkisk rett, og mens de biologiske foreldrene stiller med egne advokater og eksperter både fra Norge og Tyrkia, samt hele den tyrkiske storfamilien, er fosterforeldrene og de to guttene på ni og elleve år kun representert med en tyrkisk advokat.

Den norske advokaten Arnhild Skretting representerer guttenes biologiske mor. «Jeg har reist ned hit for å fortelle den tyrkiske retten hva som egentlig har skjedd i det norske rettssystemet, og at barnevernet i Stavanger har opptrådt på en måte som har fratatt de to guttene sin religiøse og etniske bakgrunn som muslimer og tyrkere,» sier Skretting til TV2 Nyhetene (vår utheving). Hennes mål er at guttene får komme tilbake til sin biologiske familie, uavhengig av om det betyr at guttene ikke får komme tilbake til Norge. Les saken i TV2 Nettavisen

Hvordan advokat Skretting forholder seg til at foreldrene har mistet omsorgen, og at barna har bodd fire år i en fosterfamilie, sier historien ingenting om.

Her må man bare atter en gang spørre seg: Har norske myndigheter noen gang tenkt å stille opp for norske barn med innvandrerbakgrunn?

sterforeldrene tok sine to norsktyrkiske gutter med på ferie til Tyrkia, hvorpå guttenes biologiske foreldre krevde foreldreansvaret tilbake under henvisning til at guttene er tyrkiske statsborgere i Tyrkia.

I tre rettsinstanser har forsterforeldrene tapt, og nå hevder advokat Nils Geir Vestvik at i realiteten har den tyrkiske domstolen kidnappet guttene. Han vil rettslig forfølge det han mener er et alvorlig brudd på Haag-konvensjonen og FNs barnevernkonvensjon, melder Nettavisen.no